Technologické rozšíření a inovace výzkumného zařízení pro přípravu nanovlákenné membrány s integrovaným granulátem o sběrné ústrojí, umožňující přípravu cévních náhrad a výplní složených z nanovlákenné struktury, pro experimentální účely

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Technologické rozšíření a inovace výzkumného zařízení pro přípravu nanovlákenné membrány s integrovaným granulátem o sběrné ústrojí, umožňující přípravu cévních náhrad a výplní složených z nanovlákenné struktury, pro experimentální účely zadávané zadavatelem NANOPROGRESS, z.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

NANOPROGRESS, z.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Technologické rozšíření a inovace výzkumného zařízení pro přípravu nanovlákenné membrány s integrovaným granulátem o sběrné ústrojí, umožňující přípravu cévních náhrad a výplní složených z nanovlákenné struktury, pro experimentální účely

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této zakázky je koncepční návrh sběrného ústrojí, které bude sloužit pro zachytávání nanovláken a umožní přípravu struktur pro potenciální aplikaci v oblasti cévních náhrad a výplní složených z nanovláken, pro experimentální účely. Součástí plnění bude také tvarový a rozměrový návrh ústrojí a otestování základních procesních parametrů přípravy nanovlákenného útvaru na referenčních polymerech (pro příklad PCL, PLLA).
Na základě zjištěných skutečností bude testována metoda, případně více metod, pro přípravu nanovlákenných trubic pro simulaci struktury a funkce přirozené mimobuněčné hmoty cév. V konečné fázi dojde ke konečnému předání předmětného technologického celku a k proškolení obsluhy s tím, že součástí předání bude také prohlášení o shodě.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ03

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

73000000-2

Místo plnění veřejné zakázky

Liberec

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

810 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 8. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 8. 2021

Lhůta pro podání nabídek

13. 9. 2021, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JUDr. Miloslav Drbálek, advokát

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Miloslav Drbálek

Kontaktní e-mail: zakazky.advokat@drbalek.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Technologické rozšíření a inovace výzkumného zařízení pro přípravu nanovlákenné membrány s integrovaným granulátem o sběrné ústrojí, umožňující přípravu cévních náhrad a výplní složených z nanovlákenné struktury, pro experimentální účely.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap