Příprava koaxiálních nanovláken s využitím electroblowingu a vytvoření funkčního konstruktu na bázi lidských mezenchymálních kmenových buněk, osteokondukčního materiálu a drug delivery systému

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Příprava koaxiálních nanovláken s využitím electroblowingu a vytvoření funkčního konstruktu na bázi lidských mezenchymálních kmenových buněk, osteokondukčního materiálu a drug delivery systému zadávané zadavatelem NANOPROGRESS, z.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

NANOPROGRESS, z.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Příprava koaxiálních nanovláken s využitím electroblowingu a vytvoření funkčního konstruktu na bázi lidských mezenchymálních kmenových buněk, osteokondukčního materiálu a drug delivery systému

Předmět veřejné zakázky

Předmětem části A zakázky je příprava koaxiálních nanovláken s využitím electroblowingu pro zvýšení reproducibility uvolňování látek a jejich in vitro testování pro oblast dermální (nanovlákna s řízeným uvolňováním) a kostní aplikace (mikročástice odvozené z nanovláken s řízeným uvolňováním).

Předmětem části B zakázky je vytvoření funkčního konstruktu na bázi lidských mezenchymálních kmenových buněk (MSC), osteokondukčního materiálu a „drug delivery systému“ (nano/mikročástic) s obsahem růstových faktorů s postupným uvolňováním pro dentální aplikace.

Poznámka

Předmět veřejné zakázky je rozdělen do dvou samostatných částí: A) Příprava koaxiálních nanovláken s využitím electroblowingu; B) Vytvoření funkčního konstruktu na bázi lidských mezenchymálních kmenových buněk, osteokondukčního materiálu a drug delivery systému

Zadávací řízení části A bylo zrušeno - z důvodu podání jediné nabídky, § 84 odst. 1 písm. e) ZVZ.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

73000000 – 2

Místo plnění veřejné zakázky

Pardubice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4.400.000,- Kč (část A - 3.150.000,- Kč a část B - 1.250.000,- Kč) bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 250 000,- bez DPH (1 512 500,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 4. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 4. 2014

Lhůta pro podání nabídek

25. 4. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Mauric & Partner s.r.o. advokátní kancelář

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Zuzana Knobová

Kontaktní e-mail: zuzana.knobova@mauric.cz

Kontaktní telefon: +420 734 575 978

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Příprava koaxiálních nanovláken s využitím electroblowingu a vytvoření funkčního konstruktu na bázi lidských mezenchymálních kmenových buněk, osteokondukčního materiálu a drug delivery systému.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Příprava koaxiálních nanovláken s využitím electroblowingu a vytvoření funkčního konstruktu na bázi lidských mezenchymálních kmenových buněk, osteokondukčního materiálu a drug delivery systému zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Část B - CellMaGel s.r.o. (29046688) Dodavatel 1 512 500,- Kč vč. DPH
1 250 000,- Kč bez DPH
Část B - CB Bio s.r.o. (27168204) Uchazeč 1 512 500,- Kč vč. DPH
1 250 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap