Konstrukční návrh a zhotovení zvlákňovacího zařízení pro přípravu kompozitních lineárních nanomateriálů a kompozitních plošných a 3D nanomateriálů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Konstrukční návrh a zhotovení zvlákňovacího zařízení pro přípravu kompozitních lineárních nanomateriálů a kompozitních plošných a 3D nanomateriálů zadávané zadavatelem NANOPROGRESS, z.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

NANOPROGRESS, z.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Konstrukční návrh a zhotovení zvlákňovacího zařízení pro přípravu kompozitních lineárních nanomateriálů a kompozitních plošných a 3D nanomateriálů

Předmět veřejné zakázky

návrh a konstrukce AC zařízení pro přípravu rozměrných plošných a 3D nanovlákenných struktur, které se vyznačuje vysokým stupněm novosti a bude určeno k výzkumným a výrobním účelům. Zařízení se bude skládat ze zdroje střídavého napětí, zvlákňovací komory, odvíjecích a navíjecích technologických celků, čerpadel pro dávkování polymerních materiálů, centrálního ovládání a dalších částí. V komoře budou na stolečku s horizontálním posuvným mechanizmem umístěny AC elektrody pro přípravu nanovláken, s tím, že na tento stoleček bude možno připevňovat různá prostorová uspořádání těchto elektrod v různých geometrických provedeních. Toto řešení zajistí jejich automatický lineární prohyb v průběhu zvlákňovacího procesu. Odvíjecí a navíjecí technologické celky dále umožní kmitavý horizontální pohyb procházející podkladové textile pro plošné ukládání nanovláken pro to, aby bylo možné nanášet nanovlákennou vlečku na tuto textilii i v případě statického umístění elektrod (bez posuvu stolečku). Součástí komory budou dále otvory pro napojení na klimatizační jednotku a odtah vzduchu. Zásadním technologickým celkem, který bude nutné řešit, je naprašovací ústrojí, které umožní inkorporaci mikro a nano prášků do mezivlákenného prostoru. Zařízení umožní přípravu nanovlákenné membrány s inkorporovaným granulátem, či integraci částic do mezivlákenného prostoru s jejich upevněním tak, aby nedocházelo k jejich uvolňování. Součástí zařízení bude též homogenizátor nánosu granulátu (částic), který zajistí plošnou a prostorovou homogenitu rozptýlení granulátu či částic v celém vzorku.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2021-030261

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

31731100

Místo plnění veřejné zakázky

Liberecký kraj

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

18 480 000,00 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 8. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 8. 2021

Lhůta pro podání nabídek

19. 10. 2021, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JUDr. Miloslav Drbálek, advokát

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Miloslav Drbálek

Kontaktní e-mail: zakazky.advokat@drbalek.cz

Kontaktní telefon: +420 731990646

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Konstrukční návrh a zhotovení zvlákňovacího zařízení pro přípravu kompozitních lineárních nanomateriálů a kompozitních plošných a 3D nanomateriálů.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap