Laboratorní zařízení pro zpracování plošných kompozitních nanovlákenných materiálů, pro skládané filtrační svíčky

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Laboratorní zařízení pro zpracování plošných kompozitních nanovlákenných materiálů, pro skládané filtrační svíčky zadávané zadavatelem NANOPROGRESS, z.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

NANOPROGRESS, z.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Laboratorní zařízení pro zpracování plošných kompozitních nanovlákenných materiálů, pro skládané filtrační svíčky

Předmět veřejné zakázky

Předmětem je návrh a konstrukce laboratorního zařízení pro zpracování plošných kompozitních nanovlákenných materiálů, pro skládané filtrační svíčky, které se vyznačuje vysokým stupněm novosti a bude určeno k výzkumným účelům.
Toto laboratorní zařízení je založeno na základě rešerše známých stavů technologie skládání filtru s tím, že pro potřeby skládání plošných kompozitních nanovlákenných materiálů bude nutné udělat drobné technologické a procesní změny tak, aby bylo dosaženo bezproblémové přípravy, kdy nebude docházet k poškození materiálu. Uspořádání technologických uzlů za sebou, v kombinaci s diskontinuálním režimem chodu zajistí příznivou cenu celého zařízení. Použití posuvných členů u obou částí uchopovacích jednotek, spolu se samostatně nastavitelnými čepelemi horní čelisti a tvarovým segmentem s vložkou dolní čelisti, zabezpečí bezpečné uchopení filtru. Použitím krokového motoru se zpětnou vazbou, bude docíleno dostatečné přesnosti a bezpečnosti chodu.

Poznámka

Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ2022_2

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

31730000-2

Místo plnění veřejné zakázky

Liberecký kraj

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 3. 2022

Lhůta pro podání nabídek

5. 5. 2022, 13:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Miloslav Drbálek, advokát

Kontaktní e-mail: advokat@drbalek.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Laboratorní zařízení pro zpracování plošných kompozitních nanovlákenných materiálů, pro skládané filtrační svíčky.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap