Zajištění služeb odpadového hospodářství

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zajištění služeb odpadového hospodářství zadávané zadavatelem Město Krupka. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Krupka

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zajištění služeb odpadového hospodářství

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je především poskytování komplexních služeb v oblasti nakládání s komunálním odpadem. Konkrétně se jedná o:

- sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu včetně zajištění odpadových nádob pro tyto účely;
- sběr, svoz, zajištění využití nebo odstranění tříděného komunálního odpadu včetně zajištění odpadových nádob pro tyto účely;
- provoz sběrného dvora včetně zajištění využití nebo odstranění přijatých odpadů;
- sběr, svoz a zajištění využití nebo odstranění objemných odpadů velkoobjemovými kontejnery (dále také „VOK“);

Úplná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v příloze č. 2 zadávací dokumentace - závazném vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky a jeho přílohách.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000014

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-026035

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

90510000-2

Místo plnění veřejné zakázky

správní obvod města Krupka

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

133 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

30. 10. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: PROKONZULT advisory a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Lenka Leitnerová

Kontaktní e-mail: l.leitnerova@prokonzult.cz

Kontaktní telefon: +420 773 962 847

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zajištění služeb odpadového hospodářství.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap