Změna užívání objektu Mariánské náměstí č.p. 22 - knihovna a ZUŠ

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Změna užívání objektu Mariánské náměstí č.p. 22 - knihovna a ZUŠ zadávané zadavatelem Město Krupka. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Krupka

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Změna užívání objektu Mariánské náměstí č.p. 22 - knihovna a ZUŠ

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a akustické úpravy bývalého městského úřadu za účelem změny užívání objektu na knihovnu a základní uměleckou školu. V rámci zakázky budou provedeny stavební úpravy v objektu, drobné úpravy rozvodů studené a teplé vody, kanalizace a kompletní nová elektroinstalace, včetně konečné úpravy povrchů a osazení svítidel. V prostoru knihovny bude provedena nová VZT. Projekt bude realizován ve 2 etapách.
V 1. etapě budou provedeny kompletně veškeré stavební úpravy a akustické řešení ve 2. NP a 3. NP pro základní uměleckou školu a všechny s tím související práce. Dále bude realizována nová elektroinstalace v celém objektu a požárně bezpečnostní řešení chráněné únikové cesty z objektu, tj. nové protipožární SDK na schodišti, nové výplně otvorů (protipožární uzávěry) bezprostředně ústící na schodiště. Rovněž bude zprovozněno hygienické zařízení v 1. NP sloužící jak pro knihovnu, tak pro ZUŠ.
Ve 2. etapě proběhnou stavební úpravy a veškeré s tím související práce v 1. NP pro knihovnu.
V rámci realizace zakázky zajistí dodavatel provizorní připojení stávajícího rozhlasu, který je napojen na pult HZS, na zdroj elektrické energie, tak aby zůstal neustále v provozu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Bývalý městský úřad v Krupce na parcelách st.p.č. 51 (budova s č.p. 22) a st.p.č. 63/2 (budova bez č.p.) v k.ú. Bohosudov, blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 812 865,33 bez DPH (10 663 567,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

8 306 950,88 bez DPH (10 051 410,56 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

9 748 767,14 bez DPH (11 796 008,27 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 4. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 4. 2017

Lhůta pro podání nabídek

10. 5. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DPU REVIT s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mirka Sadílková

Kontaktní e-mail: zadavacirizeni@dpu.cz

Kontaktní telefon: 774737181

Kontaktní datová schránka: cere6c9

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Změna užívání objektu Mariánské náměstí č.p. 22 - knihovna a ZUŠ.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap