Nákup elektrické energie 2018 - 2020

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nákup elektrické energie 2018 - 2020 zadávané zadavatelem Město Krupka. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Krupka

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nákup elektrické energie 2018 - 2020

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace dodávek elektřiny v napěťové hladině NN včetně zajištění dopravy elektřiny a souvisejících služeb včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele, a to na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny dle ustanovení § 50 odst. 2 energetického zákona, do odběrných míst Centrálního zadavatele (Město Krupka) a Jiných zadavatelů (vybrané příspěvkové organizace Města Krupka). Bližší specifikace stávajících odběrných míst Centrálního zadavatele a Jiných zadavatelů je uvedena v Zadávací dokumentaci - konkrétně v Příloze č. 2 – Seznam odběrných míst zákazníka Přílohy č. 2 této zadávací dokumentace – Vzorové smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny.

Externí odkaz na bližší informace

https://ezak.e-tenders.cz/contract_display_340.html

Poznámka

pro zadání veřejné zakázky bude využita elektronická aukce

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000018

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-033211

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

09310000-5 Elektrická energie

Místo plnění veřejné zakázky

Krupka

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 670 000,- bez DPH (11 700 700,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 11. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 11. 2017

Lhůta pro podání nabídek

28. 12. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Mgr. Petr Panýr, advokátní kancelář

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Petr Panýr

Kontaktní e-mail: petr.panyr@akpanyr.cz

Kontaktní telefon: +420 603525759

Kontaktní datová schránka: 9x7gps9

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nákup elektrické energie 2018 - 2020.

(c) 2010 - 2017 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap