ZAJIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A HRADEBNÍ ZDI NA HRADĚ KRUPKA

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce ZAJIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A HRADEBNÍ ZDI NA HRADĚ KRUPKA zadávané zadavatelem Město Krupka. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Krupka

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

ZAJIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A HRADEBNÍ ZDI NA HRADĚ KRUPKA

Předmět veřejné zakázky

Účelem stavby je stabilizace svahu příjezdové komunikace a hradební zdi postižené opakovanými události porušení statické celistvosti opěrné – hradební zdi a svahu cesty. Vlivem mimořádných událostí došlo ke zřícení části kamenné zdi hradebního systému a k ohrožení níže položených soukromých objektů. Předmětná stavba bude realizována na parcele č. 3462, která je vedena jako ostatní plocha využívaná jako ostatní komunikace. Komunikace vede cca ve směru sever – jih, na jihu se mírně stáčí k východu. Na západní straně je komunikace lemovaná stávající kamennou opěrnou stěnou, pod touto stěnou se nachází lesní porost prudce se svažující směrem k západu. Zajištění svahu a oprava kamenné ohradní zdi nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Realizací díla se nemění účel užívání území. Stavba je koncipována s ohledem na zachování charakteru původního zdiva historické výstavby hradu.

Přístupová cesta a ohradní zeď jsou součástí nemovité kulturní památky rejstř.č. ÚSKP 42292/5-2643 - zřícenina hradu Krupka (Rosenberg), která je součástí Městské památkové zóny Krupka a Hornické kulturní krajiny Krupka.

Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, Závazný vzor smlouvy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000013

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 12. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 12. 2020

Lhůta pro podání nabídek

12. 1. 2021, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DPU REVIT s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Petr Stejskal

Kontaktní e-mail: zadavacirizeni@dpurevit.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce ZAJIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A HRADEBNÍ ZDI NA HRADĚ KRUPKA.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap