Zajištění služeb odpadového hospodářství

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zajištění služeb odpadového hospodářství zadávané zadavatelem Město Krupka. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Krupka

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zajištění služeb odpadového hospodářství

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je především poskytování komplexních služeb v oblasti nakládání s komunálním odpadem. Konkrétně se jedná o:

- sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu včetně zajištění odpadových nádob pro tyto účely;
- sběr, svoz, zajištění využití nebo odstranění tříděného komunálního odpadu včetně zajištění odpadových nádob pro tyto účely;
- provoz sběrného dvora včetně zajištění využití nebo odstranění přijatých odpadů;
- sběr, svoz a zajištění využití nebo odstranění objemných odpadů velkoobjemovými kontejnery (dále také „VOK“);

Úplná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v příloze č. 2 zadávací dokumentace - závazném vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky a jeho přílohách.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000017

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-032879

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2/2017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

90510000 – 2

Místo plnění veřejné zakázky

správní obvod města Krupka

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

133 000 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

185 379 006,80 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 11. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 11. 2017

Lhůta pro podání nabídek

5. 2. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: PROKONZULT advisory a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: René Tůma

Kontaktní e-mail: r.tuma@prokonzult.cz

Kontaktní telefon: +420 602 212 820

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zajištění služeb odpadového hospodářství.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap