Zajištění služeb odpadového hospodářství

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zajištění služeb odpadového hospodářství zadávané zadavatelem Město Krupka. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Krupka

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zajištění služeb odpadového hospodářství

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je především poskytování komplexních služeb v oblasti nakládání s komunálním odpadem. Konkrétně se jedná o:

- sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu včetně zajištění odpadových nádob pro tyto účely;
- sběr, svoz, zajištění využití nebo odstranění tříděného komunálního odpadu včetně zajištění odpadových nádob pro tyto účely;
- provoz sběrného dvora včetně zajištění využití nebo odstranění přijatých odpadů;
- sběr, svoz a zajištění využití nebo odstranění objemných odpadů velkoobjemovými kontejnery (dále také „VOK“);

Úplná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v příloze č. 2 zadávací dokumentace - závazném vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky a jeho přílohách.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000017

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-032879

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2/2017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

90510000 – 2

Místo plnění veřejné zakázky

správní obvod města Krupka

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

133 000 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

185 379 006,80 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 11. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 11. 2017

Lhůta pro podání nabídek

5. 2. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: PROKONZULT advisory a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: René Tůma

Kontaktní e-mail: r.tuma@prokonzult.cz

Kontaktní telefon: +420 602 212 820

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zajištění služeb odpadového hospodářství.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace - pdf. 27. 11. 2017 Zobrazit
Zadávací dokumentace - Word 27. 11. 2017 Zobrazit
Příloha č. 2 ZD - Závazný vzor smlouvy 27. 11. 2017 Zobrazit
Příloha č. 4 ZD - Tabulky pro výpočet nabídkové ceny 27. 11. 2017 Zobrazit
Příloha č. 5 ZD - Plán odpadového hospodářství města Krupka 27. 11. 2017 Zobrazit
Příloha 1a-d Smlouvy - Katalogové listy 27. 11. 2017 Zobrazit
Příloha č. 6 smlouvy - Mapa sjízdnosti 27. 11. 2017 Zobrazit
Příloha č. 7 Smlouvy - Doplňkový ceník 27. 11. 2017 Zobrazit
Poskytnutí vysvětlení Zadávací dokumentace č. I. 19. 12. 2017 Zobrazit
Oprava - Zadávací dokumentace - doc. 19. 12. 2017 Zobrazit
Oprava - Zadávací dokumentace - pdf. 19. 12. 2017 Zobrazit
Oprava - příloha č. 2 ZD - Smlouva 19. 12. 2017 Zobrazit
Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 2 22. 12. 2017 Zobrazit
Nová Zadávací dokumentace ze dne 22. 12. 2017 - doc. 22. 12. 2017 Zobrazit
Nová Zadávací dokumentace ze dne 22. 12. 2017 - PDF. 22. 12. 2017 Zobrazit
Poskytnutí vysvěltení Zadávací dokumentace č. III 19. 1. 2018 Zobrazit
Aktualizovaná Příloha č. 4 - ZD - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny 19. 1. 2018 Zobrazit
Smlouva 27. 3. 2018 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele k veřejné zakázce 28. 3. 2018 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke smlouvě 17. 2. 2020 Zobrazit
Prohlášení o výši skutečně uhrazené ceny za rok 2018 16. 3. 2021 Zobrazit
Prohlášení o výši skutečně uhrazené ceny za rok 2019 16. 3. 2021 Zobrazit
Prohlášení o výši skutečně uhrazené ceny za rok 2020 16. 3. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap