Oprava střechy a fasády ZŠ Teplická 400, Krupka

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava střechy a fasády ZŠ Teplická 400, Krupka zadávané zadavatelem Město Krupka. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Krupka

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava střechy a fasády ZŠ Teplická 400, Krupka

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v souladu s § 52 písm. a) a § 53 ZZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Stavba č.p.400 je využívána jako základní škola. Druh a účel stavby se navrženými stavebními úpravami nemění. Stávající stavba je obdélníkového tvaru s bočními křídly a zadním schodišťovým křídlem. Stavba má 3 nadzemní podlaží, částečně zapuštěné podsklepení a nevyužité podkroví. Objekt má sedlovou střechu s valbami směrem do ulice Teplická. Navržené stavební řešení spočívá v opravě fasády, střechy, klempířských prvků, hromosvodu a zádržného systému. Bude proveden nový systém ochrany před vlivy atmosférické elektřiny (hromosvod). Před realizací demontáže stávající střešní krytiny budou odebrány vzorky k prokázání nebezpečných azbestových vláken a podle toho bude stanoven následný postup prací. Objekt základní školy se nachází v Městské památkové zóně Krupka. Při realizaci díla budou respektována závazná stanoviska vydaná Magistrátem města Teplice k provádění prací a bude strpěn dohled zástupců státní památkové péče. Realizace akce bude probíhat při plném provozu školského zařízení. Stavba bude brát zřetel na zajištění bezpečnosti osob pohybujících se v areálu školy a okolí. Během školní výuky bude omezen hluk a prašnost.

Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, Závazný vzor smlouvy a Technické podmínky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000018

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Město Krupka

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

12 700 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

12 503 713,32 bez DPH (15 129 493,11 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

13 673 771,79 bez DPH (16 545 263,87 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 8. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 8. 2018

Lhůta pro podání nabídek

7. 9. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DPU REVIT s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Petr Stejskal

Kontaktní e-mail: zadavacirizeni@dpurevit.cz

Kontaktní telefon: 774111818

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava střechy a fasády ZŠ Teplická 400, Krupka.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap