Nákup elektrické energie - JŘBU 2017

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nákup elektrické energie - JŘBU 2017 zadávané zadavatelem Město Krupka. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Krupka

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nákup elektrické energie - JŘBU 2017

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace dodávek elektřiny v napěťové hladině NN včetně zajištění dopravy elektřiny a souvisejících služeb včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele, a to na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny dle ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 458/2000 Sb.“), do odběrných míst Centrálního zadavatele a Jiných zadavatelů. Bližší specifikace stávajících odběrných míst Centrálního zadavatele a Jiných zadavatelů je uvedena v Příloze č. 1 jednotlivých smluv. Na základě provedeného centralizovaného zadávání uzavřeli Centrální zadavatel a Jiní zadavatelé s dodavatelem smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny na přechodné období 6 měsíců (od 15.8.2017 do 15.2.2018), vždy každý samostatně pro svá odběrná místa (na základě provedeného centralizovaného zadávání tedy bylo uzavřeno celkem 9 samostatných smluv).

Poznámka

soutěžena v nadlimitním režimu, v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 5 ZZVZ

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000013

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

09310000

Místo plnění veřejné zakázky

Krupka

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

851 022,- Kč jen elektřina / bez DPH (1 029 736,62 Kč jen elektřina / s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

851 022,- Kč jen elektřina bez DPH (1 029 736,62 Kč jen elektřina s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 426 677,86 Kč celkem bez DPH (1726 280,21 Kč celkem s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 9. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 8. 2017

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Mgr. Petr Panýr, advokátní kancelář

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Petr Panýr

Kontaktní e-mail: petr.panyr@akpanyr.cz

Kontaktní telefon: +420 603525759

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nákup elektrické energie - JŘBU 2017.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Nákup elektrické energie - JŘBU 2017 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Lumius, spol. s r. o. (25911945) Dodavatel 1 029 736,62 Kč vč. DPH
851 022,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap