Rekonstrukce objektu Komenského č.p. 202, Krupka

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce objektu Komenského č.p. 202, Krupka zadávané zadavatelem Město Krupka. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Krupka

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce objektu Komenského č.p. 202, Krupka

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu na pozemku p.č. st. 214 včetně řešení navazujících částí v parteru. Účelem navržených stavebních úprav je vybudování komunitního centra pro setkávání členů komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku. A dále stavební úpravy části prostor v objektu a to s ohledem na podporu infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45211100

Místo plnění veřejné zakázky

pozemky st. p.č. 214 a p.p.č. 615/4, 1100, 1053/3 a 1051, v obci Krupka, k.ú. Bohosudov, k.č. 675288

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

42 564 543,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

43 990 127,- bez DPH (53 228 053,67 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

53 236 018,14 bez DPH (64 415 580,61 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 2. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 2. 2018

Lhůta pro podání nabídek

7. 3. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Marian Polický

Kontaktní e-mail: krupka-zakazka@post.cz

Kontaktní telefon: +420 252547353

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce objektu Komenského č.p. 202, Krupka.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap