Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Sídlo zadavatele

Jilská 361/1, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 00

Hlavní město Praha

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

68378025

Www stránky zadavatele

http://www.soc.cas.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://suav.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/sociologicky-ustav-av-cr-v-v-i_436/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

229552

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
Dodávka výpočetní techniky Zobrazit
Dodávka výpočetní techniky v roce 2016 Zobrazit
Dotazníkové šetření „Postoje k bydlení 2013“ Zobrazit
Elektronická zabezpečovací signalizace v celém areálu AV ČR Jilská-Husova, Praha 1 Zobrazit
Implementace softwarového vybavení pro CAPI Zobrazit
Instalace systému EPS v celém areálu AV ČR Jilská - Husova, Praha 1 Zobrazit
Nákup serverů Zobrazit
Nákup velkokapacitní tiskárny Zobrazit
Obnova fasád Husova 4 Zobrazit
Oprava fasády Zobrazit
Oprava fasády domu čp. 236 Zobrazit
Oprava povrchů chodeb v budově Jilská 3 Zobrazit
Poptávkobé řízení na dodávku výpočetní techniky Zobrazit
Přeložka plynovodní přípojky Zobrazit
Přeložka plynovodní přípojky. Zobrazit
Realizace sběru dat pro mezinárodní výzkumné šetření ESS Round 6 Zobrazit
Realizace sběru dat pro mezinárodní výzkumné šetření ESS Round 7 Zobrazit
Realizace sběru dat pro mezinárodní výzkumné šetření ISSP 2013 – Národní identita III Zobrazit
Realizace sběru dat pro mezinárodní výzkumné šetření ISSP 2014 – Občanství II. Zobrazit
Realizace sběru dat šetření ISSP 2015 Pracovní orientace Zobrazit
Realizace šetření ESS Round 8 Zobrazit
Realizace výběrového dotazníkového šetření ISSP 2016 - Role vlády Zobrazit
Rekonstrukce dvora areálu AV ČR Jilská/Husova Zobrazit
Rekonstrukce hygienického zázemí v objektu Husova4, Praha Zobrazit
Rekonstrukce hygienického zázemí v objektu Jilská 3, Praha 1 Zobrazit
Výměna oken západní fasády Husova č.p. 352 Zobrazit
Výměna výplní otvorů na jižní a jihovýchodní fasádě Husova 4 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap