Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Sídlo zadavatele

Jilská 361/1, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 00

Hlavní město Praha

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

68378025

Www stránky zadavatele

http://www.soc.cas.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://suav.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/sociologicky-ustav-av-cr-v-v-i_436/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

229552

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
České panelové šetření domácností Zobrazit
Dodávka ekonomicko-informačního systému Zobrazit
Dodávka výpočetní techniky Zobrazit
Dodávka výpočetní techniky v roce 2016 Zobrazit
Dotazníkové šetření „Postoje k bydlení 2013“ Zobrazit
Elektronická zabezpečovací signalizace v celém areálu AV ČR Jilská-Husova, Praha 1 Zobrazit
Implementace softwarového vybavení pro CAPI Zobrazit
Instalace systému EPS v celém areálu AV ČR Jilská - Husova, Praha 1 Zobrazit
Nákup serverů Zobrazit
Nákup serverů Zobrazit
Nákup velkokapacitní tiskárny Zobrazit
Obnova fasád Husova 4 Zobrazit
Oprava fasády Zobrazit
Oprava fasády domu čp. 236 Zobrazit
Oprava povrchů chodeb v budově Jilská 3 Zobrazit
Poptávkobé řízení na dodávku výpočetní techniky Zobrazit
Přeložka plynovodní přípojky Zobrazit
Přeložka plynovodní přípojky. Zobrazit
Realizace sběru dat pro mezinárodní výzkumné šetření ESS Round 6 Zobrazit
Realizace sběru dat pro mezinárodní výzkumné šetření ESS Round 7 Zobrazit
Realizace sběru dat pro mezinárodní výzkumné šetření ISSP 2013 – Národní identita III Zobrazit
Realizace sběru dat pro mezinárodní výzkumné šetření ISSP 2014 – Občanství II. Zobrazit
Realizace sběru dat šetření ISSP 2015 Pracovní orientace Zobrazit
Realizace sběru dat šetření ISSP 2017 Sociální sítě Zobrazit
Realizace sběru dat šetření ISSP 2018 Náboženství Zobrazit
Realizace šetření ESS Round 8 Zobrazit
Realizace výběrového dotazníkového šetření ISSP 2016 - Role vlády Zobrazit
Rekonstrukce dvora areálu AV ČR Jilská/Husova Zobrazit
Rekonstrukce hygienického zázemí v objektu Husova4, Praha Zobrazit
Rekonstrukce hygienického zázemí v objektu Jilská 3, Praha 1 Zobrazit
Výměna oken západní fasády Husova č.p. 352 Zobrazit
Výměna výplní otvorů na jižní a jihovýchodní fasádě Husova 4 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap