Realizace sběru dat šetření ISSP 2018 Náboženství

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Realizace sběru dat šetření ISSP 2018 Náboženství zadávané zadavatelem Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Realizace sběru dat šetření ISSP 2018 Náboženství

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky bude realizace sběru dat výběrového dotazovacího šetření
s názvem ISSP 2018 Náboženství, které je součástí Mezinárodního programu sociálního
výzkumu ISSP (viz http://www.issp.org)1 a je připravováno v rámci projektu s názvem „CSDA
Research – Výzkumný program Českého sociálněvědního datového archivu: Česká
republika v Mezinárodním programu sociálních šetření ISSP, výzkum kvality dat a zdrojů
dat“, který je realizován s podporou Evropských strukturálních a investičních fondů v
rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) pod reg. č.
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001796.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

SOÚ-040/2018

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

72313000-2

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 115 000,- bez DPH (1 349 150,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 1. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 1. 2018

Lhůta pro podání nabídek

26. 2. 2018, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.

Kontaktní e-mail: jindrich.krejci@soc.cas.cz

Kontaktní telefon: 210 310 231

Kontaktní datová schránka: i4gng7e

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Realizace sběru dat šetření ISSP 2018 Náboženství.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap