Realizace sběru dat šetření ISSP 2015 Pracovní orientace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Realizace sběru dat šetření ISSP 2015 Pracovní orientace zadávané zadavatelem Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Realizace sběru dat šetření ISSP 2015 Pracovní orientace

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky bude realizace sběru dat výběrového dotazovacího šetření s názvem Pracovní orientace, které je součástí Mezinárodního programu sociálního výzkumu ISSP (http://www.issp.org) a je připravováno v rámci projektu Měnící se hodnoty práce a zaměstnání v České republice (GAČR 14-15008S). Šetření je zaměřeno na hodnoty spojené s prací a zaměstnáním, zkušenosti respondentů se zaměstnáním, organizační otázky zaměstnání respondentů a jejich preference, otázky rovnováhy mezi zaměstnáním a soukromým životem, vztahy mezi zaměstnanými a zaměstnavateli, vztahy na pracovišti, diskriminaci, problematiku nezaměstnanosti, spokojenost s prací a další témata spojená s prací a zaměstnáním. Součástí je modul sociodemografických otázek. Šetření bude reprezentativní pro dospělou populaci České republiky. Dotazováni budou jednotlivci vybraní metodou pravděpodobnostního náhodného výběru. Velikost šetřeného vzorku bude 1400 provedených rozhovorů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000011

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

72313000-2

Místo plnění veřejné zakázky

Česká republika

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

950 000,- bez DPH (1 149 500,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 12. 2014

Lhůta pro podání nabídek

12. 1. 2015, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.

Kontaktní e-mail: jindrich.krejci@soc.cas.cz

Kontaktní telefon: +420 210 310 231

Kontaktní datová schránka: hc5jws

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Realizace sběru dat šetření ISSP 2015 Pracovní orientace.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap