Realizace sběru dat pro mezinárodní výzkumné šetření ISSP 2013 – Národní identita III

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Realizace sběru dat pro mezinárodní výzkumné šetření ISSP 2013 – Národní identita III zadávané zadavatelem Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Realizace sběru dat pro mezinárodní výzkumné šetření ISSP 2013 – Národní identita III

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení výzkumného šetření ISSP 2013 – Národní identita III, které je součástí mezinárodního výzkumného programu International Social Survey Programme (ISSP) (http://www.issp.org/).

Parametry výzkumu

Cílová populace: obyvatelé (rezidenti) ČR starší osmnácti let bez horního věkového omezení žijící v soukromých obydlích

Výběrový postup: reprezentativní pravděpodobnostní cílové populace České republiky, substituce vybraného respondenta (respondent nebyl zastižen nebo odmítl rozhovor, …) není přípustná

Rozsah výběru: 1 600 realizovaných rozhovorů.

Forma dotazování: standardizovaný face-to-face rozhovor.

Podoba dotazníku: 60 modulových mezinárodních položek, 40 národních položek, povinné sociodemografické položky

Období sběru dat: přibližně druhá polovina září až polovina listopadu 2013

Zadavatel připraví: nezformátovanou verzi českého dotazníku a karet k dotazníku

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000004

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

SOÚ-254/2013

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

72313000-2

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 200 000,- bez DPH (1 452 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

802 800,- bez DPH (971 388,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

802 800,- bez DPH (971 388,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 7. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 7. 2013

Lhůta pro podání nabídek

19. 8. 2013, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Klára Plecitá

Kontaktní e-mail: klara.plecita@soc.cas.cz

Kontaktní telefon: 210 310 571

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Realizace sběru dat pro mezinárodní výzkumné šetření ISSP 2013 – Národní identita III.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Realizace sběru dat pro mezinárodní výzkumné šetření ISSP 2013 – Národní identita III zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
STEM, s.r.o. (62580248) Uchazeč 762 300,- Kč vč. DPH
630 000,- Kč bez DPH
ppm factum research, s.r.o. (47121793) Dodavatel 971 388,- Kč vč. DPH
802 800,- Kč bez DPH
MEDIAN, s.r.o. (48587001) Uchazeč 1 119 250,- Kč vč. DPH
925 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap