Implementace softwarového vybavení pro CAPI

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Implementace softwarového vybavení pro CAPI zadávané zadavatelem Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Implementace softwarového vybavení pro CAPI

Předmět veřejné zakázky

CVVM přechází ze sběru dat PAPI na dotazování metodou CAPI. V této souvislosti poptává takové řešení, které dokáže pokrýt všechny současné potřeby a bude perspektivní z hlediska rozvoje do budoucna.

CVVM primárně poptává software pro programování dotazníku, distribuci dotazníků a příjem dat od tazatelů a dotazovací rozhraní na stanicích tazatelů. Vzhledem k charakteru software CVVM poptává výhradně již existující a ve výzkumné praxi otestované řešení.

Součástí poptávky jsou ovšem také moduly pro správu tazatelské sítě a databázi otázek pro práci s pravidelně se opakujícími položkami. Důvodem je zvažovaná výměna stávajících modulů za účelem úplné kompatibility celého systému, bude-li to možné.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

72212100-0

Místo plnění veřejné zakázky

Praha

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 6. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 6. 2012

Lhůta pro podání nabídek

26. 6. 2012, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Implementace softwarového vybavení pro CAPI.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadání projektu 12. 6. 2012 Zobrazit
Licenční smlouva 10. 9. 2012 Zobrazit
Servisní smlouva FOCUSIS 10. 9. 2012 Zobrazit
Smlouva o dílo na implementaci FOCUSIS 10. 9. 2012 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap