České panelové šetření domácností

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce České panelové šetření domácností zadávané zadavatelem Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

České panelové šetření domácností

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky bude realizace sběru dat čtyř po sobě jdoucích vln reprezentativního pravděpodobnostního panelového výzkumu domácností ČR s názvem „České panelové šetření domácností“, resp. „Czech Household Panel Survey“ dále uváděné též pod zkratkou CHPS. Výběrové řízení proběhne v rámci projektu GAČR 14-36154G s názvem „Dynamika změny v české společnosti“. CHPS je mezioborové empirické dotazovací šetření domácností a jejich členů ve věku 10 a více let. Šetření kombinuje sociologické, ekonomické a politologické přístupy a bude zaměřeno na následujících pět tematických oblastí:
• Rodinný život a hospodaření domácností s příjmy.
• Vzdělání a trh práce.
• Sociální stratifikace.
• Výběr bydlení a nerovnosti.
• Politická participace a občanská společnost.
Cílem je zachytit procesy sociální změny a zároveň přispět k odborné přípravě následující generace českých výzkumníků v oblasti sociálních věd. Časové snímky a data z dotazníků pro děti v domácnosti ve věku 10 - 17 let poskytnou informace o každodenním životě v domácnostech a procesu socializace, v níž se následující generace občanů připravuje na zapojení do života společnosti. Data budou přístupná nejširší vědecké komunitě prostřednictvím Českého sociálněvědního datového archivu (ČSDA) a evropské výzkumné infrastruktury CESSDA.
Realizace bude na straně dodavatele zahrnovat: přípravu plně pravděpodobnostního designu výběru domácností a určení jeho parametrů, programování CAPI pro realizaci dotazování panelového šetření a další spolupráci při přípravě dotazníku, přípravu a tisk dotazníků vyplňovaných samostatně respondenty, školení tazatelské sítě pro účely šetření, realizaci pilotního šetření k ověření výzkumného nástroje a procesu šetření, realizaci výběrového postupu ve všech jeho krocích, sběr dat a průběžné vyhodnocování sběru dat, realizaci strategie udržení návratnosti po celou dobu trvání panelového šetření zahrnující např. odměny respondentům, udržování panelu po dobu realizace šetření, pořízení, kontrolu integrity, ověření a čištění datových souborů, vytvoření vah a související úlohy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000010

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

7402011090726

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

79320000-3

Místo plnění veřejné zakázky

Česká republika

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

40 100 000,- bez DPH (48 521 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

38 389 690,70 bez DPH (46 451 525,75 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 12. 2014

Lhůta pro podání nabídek

3. 2. 2015, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Michaela Röschová

Kontaktní e-mail: michaela.roschova@soc.cas.cz

Kontaktní telefon: +420 210310237

Kontaktní datová schránka: hc5jws

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce České panelové šetření domácností.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap