Realizace sběru dat pro mezinárodní výzkumné šetření ESS Round 7

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Realizace sběru dat pro mezinárodní výzkumné šetření ESS Round 7 zadávané zadavatelem Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Realizace sběru dat pro mezinárodní výzkumné šetření ESS Round 7

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky bude výzkumné šetření ESS Round 7, které je součástí
mezinárodního výzkumného projektu European Social Survey (http://www.europeansocialsurvey.org/). Jeho cílem je sběr dat pomocí standardizovaných instrumentů: kontaktního formuláře, hlavního dotazníku a metodologických doplňkových dotazníků ve variantách A a B, včetně karet. Kontaktní formulář slouží pro záznam vývoje kontaktu s respondentem a pro záznam pozorování okolí bydliště respondenta a tazatel jej vyplňuje samostatně. Hlavní dotazník a doplňkový dotazník slouží pro záznam standardizovaného face-to-face rozhovoru s respondentem. Doplňkové dotazníky obsahují Schwartzovu baterii pro měření hodnotových orientací a metodologické testy otázek obsažených v hlavním dotazníku. Průměrná délka rozhovoru je odhadována na 90 minut. Podrobnější popis předmětu výzkumu je uveden v příloze k zadávací dokumentaci.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000007

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

SOU-295/2014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

72313000-2

Místo plnění veřejné zakázky

ČR

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 999 000,- bez DPH (2 418 790,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 8. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 8. 2014

Lhůta pro podání nabídek

15. 9. 2014, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. et Mgr. Klára Plecitá

Kontaktní e-mail: klara.plecita@soc.cas.cz

Kontaktní telefon: 210 310 571

Kontaktní datová schránka: i4gng7e

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Realizace sběru dat pro mezinárodní výzkumné šetření ESS Round 7.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap