Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Město Králův Dvůr

Město Králův Dvůr

Sídlo zadavatele

náměstí Míru 139, Králův Dvůr, PSČ 267 01

Středočeský kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00509701

Www stránky zadavatele

http://www.kraluv-dvur.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://kraluv-dvur.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-kraluv-dvur_47/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

100063

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Město Králův Dvůr. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Město Králův Dvůr. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
Bezbariérové úpravy a oprava chodníku podél silnice č. II/605 v ulici Plzeňská, Králův Dvůr Zobrazit
Bezbariérové úpravy a oprava chodníku podél silnice č. II/605 v ulici Plzeňská, Králův Dvůr Zobrazit
Bezbariérový chodník podél Dibřího potoka a ul. Plzeňské, Králův Dvůr Zobrazit
Bezpečně do škol ze Zahořan do Králova Dvora Zobrazit
Celoroční činnost fotbalového klubu v roce 2014 Zobrazit
Chodník podél silnice II/605,Králův Dvůr - Levín Zobrazit
Chodník v ul. Tovární, Králův Dvůr, Rekonstrukce ulice Švermova, Králův Dvůr Zobrazit
Cyklostezka Králův Dvůr – Trubín, 1. etapa Zobrazit
Cyklostezka „Po stopách českých králů“ Zobrazit
Cyklotrasa Králův Dvůr – Karlštejn, dopravní značení Zobrazit
Dodávka elektrické energie pro město Králův Dvůr pro rok 2016 Zobrazit
Dodávka elektrické energie pro město Králův Dvůr pro rok 2017 Zobrazit
Dodávka elektrické energie pro město Králův Dvůr pro rok 2018 Zobrazit
Dodávka elektrické energie pro město Králův Dvůr pro rok 2019 Zobrazit
Dodávka nového automobilu pro potřeby SDH Králův Dvůr Zobrazit
Dodávka vozidla s pohonem 4x4 včetně sypače a čelní a radlice Zobrazit
Dodávka zametacího stroje Zobrazit
Dodávka zametacího stroje Zobrazit
Dodávka zametacího stroje Zobrazit
Dodávka zemního plynu pro město Králův Dvůr pro rok 2017 Zobrazit
Dodávka zemního plynu pro město Králův Dvůr pro rok 2019 Zobrazit
Exteriérový výtah - Mateřská škola Preislerovo náměstí č. p. 28, Králův Dvůr Zobrazit
Grant T.B.C. Zobrazit
Interaktivní tabule, přístavba pavilonu základní školy - ZŠ Králův Dvůr Zobrazit
Interiér a šatna I.18a, přístavba pavilonu základní školy - ZŠ Králův Dvůr Zobrazit
Interiérové a technické vybavení Mateřské školy – Počaply Preislerovo náměstí 28 - Králův Dvůr Zobrazit
Komunální služby pro Město Králův Dvůr Zobrazit
Komunikace Křižatky Zobrazit
Králův Dvůr - Dopravní automobil Zobrazit
Králův Dvůr - Levín - splašková kanalizace,TDI Zobrazit
Králův Dvůr – Jižní obchvat Zobrazit
Králův Dvůr – Levín – splašková kanalizace, zhotovitel Zobrazit
Lesní cesta Králův Dvůr – propojení m.č. Popovice a Křižatky Zobrazit
Lesopark Počaply Za Kostelem - I. ETAPA, Dětské hřiště Levín, a Dětské hřiště Počaply Zobrazit
Mateřská škola Preislerovo náměstí č. p. 28, Králův Dvůr Zobrazit
Nová komunikace a chodník ul. Pod Hájem, Králův Dvůr, Bezbariérový chodník Fűgnerova – Tyršova ve městě Králův Dvůr, etapa 2, Chodník podél ul. Jungmannovy, Králův Dvůr – Zahořany Zobrazit
Nový pavilon MŠ Preislerovo nám., Králův Dvůr, úprava stávající studie Zobrazit
Obsluha kontejnerů na tříděný odpad Zobrazit
Odkryv a restaurování renesančních nástěnných maleb v 1. NP jižního křídla na zámku v Králově Dvoře- m. č. 1.05 - západní sál - strop Zobrazit
Oprava komunikace v ulici Pod Bory, Králův Dvůr Zobrazit
Oprava krytu vozovky ul. Pod Bory, Králův Dvůr Zobrazit
Oprava krytu vozovky ul. Pod Bory, Králův Dvůr – 2. etapa Zobrazit
Oprava místní komunikace ul. Pod Hájem, Králův Dvůr, Parkovací stání a chodník ul. Pod Hájem, Králův Dvůr Zobrazit
Oprava místní komunikace Za Potokem – Zahořany Zobrazit
Oprava ulic Pod Koukolovkou, Králův Dvůr Zobrazit
Opravy komunikací a chodníků v Králově Dvoře Zobrazit
Parkoviště Nad Stadionem 2. et., oprava MK Za Třemi Kříži a v m.č. Křižatky Zobrazit
PODZEMNÍ KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD, Králův Dvůr – lokalita 03. Pod Hájem Zobrazit
Podzemní kontejnery na tříděný odpad, Králův Dvůr- lokalita 03. Pod Hájem a podzemní kontejnery na tříděný odpad, Králův Dvůr- lokalita 04. U Hřiště Zobrazit
POLOZAPUŠTĚNÉ KONTEJNERY NA TKO KRÁLŮV DVŮR Zobrazit
Poskytnutí úvěru městu Králův Dvůr na financování nákladů pro investiční akci Stavba kanalizace městské části Levín Zobrazit
Poskytnutí úvěru na výstavbu nového pavilonu ZŠ Zobrazit
Příjezdová komunikace k lokalitě RD k. ú. Počaply Zobrazit
Přístavba pavilonu základní školy ZŠ Králův Dvůr Zobrazit
Přístavba pavilonu ZŠ Králův Dvůr, Jungmannova, zpracování dokumentace pro provedení stavby Zobrazit
Pronájem a obsluha velkoobjemových kontejnerů Zobrazit
Pronájem a obsluha velkoobjemových kontejnerů Zobrazit
Provedení technického dozoru investora na díle Přístavba pavilonu základní školy ZŠ Králův Dvůr Zobrazit
Radnice Králův Dvůr - stavební úpravy Zobrazit
Rekonstrukce komunikací Pod Hájem v Králově Dvoře Zobrazit
Rekonstrukce komunikací Pod Hájem v Králově Dvoře Zobrazit
Rekonstrukce kotelny v areálu ZŠ Počaply- Králův Dvůr Zobrazit
Rekonstrukce místních komunikací v Králově Dvoře Zobrazit
Rekonstrukce severní zámecké ohradní zdi a v ní se nacházející brány Zobrazit
Rekonstrukce silnic, místních komunikací a chodníků v Králově Dvoře Zobrazit
Rekonstrukce střešního pláště na budově ZŠ Králův Dvůr, Jungmannova 292 Zobrazit
Rekonstrukce střešního pláště na budově ZŠ Počaply a Rekonstrukce střešního pláště zámecké věže Zobrazit
Rekonstrukce zámecké brány a zámecké zdi v Králově Dvoře Zobrazit
Rekonstrukce zámku v Králově Dvoře na multifunkční využití a zázemí pro veřejnou knihovnu Zobrazit
Rekonstrukce zámku v Králově Dvoře na multifunkční využití a zázemí pro veřejnou knihovnu Zobrazit
Rekonstrukce zámku v Králově Dvoře na multifunkční využití a zázemí pro veřejnou knihovnu – vnitřní vybavení Zobrazit
Rekonstrukce zámku v Králově Dvoře na multifunkční využití – zpracování dokumentace pro stavební povolení a obstarání stavebního povolení Zobrazit
Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Králův Dvůr Zobrazit
Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Králův Dvůr II. etapa Zobrazit
Rozšíření varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Králův Dvůr Zobrazit
Rozšíření veřejného osvětlení v m.č. Zahořany – Jungmannova, K brodu a Za potokem Zobrazit
Sběrný dvůr v Králově Dvoře Zobrazit
Snížení energetické náročnosti - Základní škola Králův Dvůr, Jungmannova č.p. 292 Zobrazit
Snížení energetické náročnosti Mateřská škola Králův Dvůr Plzeňská č.p. 89 Zobrazit
Snížení energetické náročnosti MŠ Pod Hájem, Králův Dvůr Zobrazit
Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny, ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRÁLŮV DVŮR, Jungmannova č.p. 292, Králův Dvůr Zobrazit
Sportovní víceúčelové centrum Králův Dvůr Zobrazit
Sportovní víceúčelové centrum Králův Dvůr, Dodávka přetlakové sportovní haly Zobrazit
Stavební úpravy zpevněné plochy p.č. 820/1 Králův Dvůr, chodník Fučíkova Zobrazit
Strategický rozboj města Králův Dvůr a jeho okolí - plán odpadového hospodářství města Králův Dvůr Zobrazit
Strategický rozboj města Králův Dvůr a jeho okolí - strategický plán rozvoje obce pro obce Nižbor, Hudlice, Kublov, Svatá Zobrazit
Strategický rozboj města Králův Dvůr a jeho okolí – rozvoj lidských zdrojů Zobrazit
Svoz biologicky rozložitelného odpadu Zobrazit
Svoz tuhého komunálního odpadu na území města Králův Dvůr Zobrazit
Systém odděleného soustřeďování BRKO Zobrazit
Údržba zeleně (vymezené plochy) na území města Králův Dvůr Zobrazit
Údržba zeleně (vymezené plochy) na území města Králův Dvůr Zobrazit
Údržba zeleně na území města Králův Dvůr Zobrazit
Údržba zeleně na území města Králův Dvůr Zobrazit
Údržba zeleně na území města Králův Dvůr Zobrazit
Úklid veřejných prostranství na území města Králův Dvůr Zobrazit
Úklid veřejných prostranství na území města Králův Dvůr Zobrazit
Úklid veřejných prostranství na území města Králův Dvůr Zobrazit
V 00017 – Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Králův Dvůr Zobrazit
V 00017 – Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Králův Dvůr – nové vyhlášení Zobrazit
Varovný a výstražný systém ochrany obyvatel před povodněmi město Králův Dvůr Zobrazit
Venkovní herní prvky Zobrazit
Vybavení kuchyně ZŠ a MŠ Králův Dvůr - Počaply Zobrazit
Vybudování zpevněné plochy a parkoviště u MŠ Preislerovo nám. Zobrazit
Výměna 13 ks špaletových oken v ZŠ Králův Dvůr Počaply – 2. etapa Zobrazit
Výměna oken ZŠ Králův Dvůr Počaply Zobrazit
Výměna technologie v objektu ZŠ Králův Dvůr Zobrazit
Výsadba izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od dálnice D5 v katastru města Králův Dvůr Zobrazit
Výstavba dětského hřiště – Královský horizont – ve městě Králův Dvůr Zobrazit
VÝSTAVBA pavilonu E MŠ Pod Hájem, nábytkové vybavení Zobrazit
Výstavba pavilonu „E“ v MŠ Pod Hájem Zobrazit
Záchrana renesančních nástěnných maleb v 1.np jižního křídla na zámku v Králově Dvoře a Oprava a doplnění keramických dlažeb v prostorách západního sálu a vstupní síně jižního křídla na zámku v Králově Dvoře Zobrazit
Zajištění stravování žáků a zaměstnanců ZŠ a MŠ v Králově Dvoře Zobrazit
Zajištění stravování žáků a zaměstnanců ZŠ a MŠ v Králově Dvoře od školního roku 2015/2016 Zobrazit
ZŠ Králův Dvůr- vybavení kuchyně Zobrazit
Zvýšení kapacity gastronomického provozu Základní školy Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap