Výstavba pavilonu „E“ v MŠ Pod Hájem

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba pavilonu „E“ v MŠ Pod Hájem zadávané zadavatelem Město Králův Dvůr. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Králův Dvůr

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba pavilonu „E“ v MŠ Pod Hájem

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky ke zhotovení díla „VÝSTAVBA PAVILONU „E“ V MŠ POD HÁJEM“. Práce budou provedeny v souladu s podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci a projektové dokumentace pro provedení stavby.
Zadavatel je vlastníkem pozemku, na kterém bude pavilon E v MŠ Pod Hájem vybudován, tj. pozemku parc. č. 122/4, 122/77, 535, 575 v k.ú. Králův Dvůr. Zřizovatelem MŠ Pod Hájem, která bude užívat pavilon E, je Město Králův Dvůr.
Plněním předmětu veřejné zakázky jsou:
- projekční práce v rozsahu nezbytném dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcích vyhlášek; vše v platném znění,
- stavební práce/stavba.

Poznámka

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

481015

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

27/2014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Město Králův Dvůr

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

10 738 112,- bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

10.266.437,- Kč bez DPH (12.422.388,77 Kč s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 2. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 2. 2014

Lhůta pro podání nabídek

20. 3. 2014, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AAA zakázky s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Šárka Hájková

Kontaktní e-mail: hajkova@aaazakazky.cz

Kontaktní telefon: +420 603 525 970

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba pavilonu „E“ v MŠ Pod Hájem.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výstavba pavilonu „E“ v MŠ Pod Hájem zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
TOUAX s.r.o. (28160916) Dodavatel 12 463 000,- Kč vč. DPH
10 300 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap