Záchrana renesančních nástěnných maleb v 1.np jižního křídla na zámku v Králově Dvoře a Oprava a doplnění keramických dlažeb v prostorách západního sálu a vstupní síně jižního křídla na zámku v Králově Dvoře

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Záchrana renesančních nástěnných maleb v 1.np jižního křídla na zámku v Králově Dvoře a Oprava a doplnění keramických dlažeb v prostorách západního sálu a vstupní síně jižního křídla na zámku v Králově Dvoře zadávané zadavatelem Město Králův Dvůr. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Králův Dvůr

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Záchrana renesančních nástěnných maleb v 1.np jižního křídla na zámku v Králově Dvoře a Oprava a doplnění keramických dlažeb v prostorách západního sálu a vstupní síně jižního křídla na zámku v Králově Dvoře

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby a stavební práce.
Část 1: Záchrana renesančních nástěnných maleb
Jedná se o restaurování lunet a stěn západního sálu a přilehlé vstupní síně v přízemí jižního křídla zámku Králův Dvůr. Nedílnou součástí záchranných prací je osazení čtyř oken a trojice dveří v restaurovaných místnostech. Osazení oken a dveří je nezbytnou součástí projektu záchrany renesančních fresek, neboť je nutné pro zajištění požadovaného mikroklimatu po provedení
restaurování fresek.
Část 2: Oprava a doplnění keramických dlažeb
Předmětem stavby je oprava a doplnění cihelné dlažby z „půdovek“ v prostoru západního sálu a náhrada nepůvodní betonové podlahy v prostoru vstupní síně cihelnou dlažbou z „půdovek“.
Zámek Králův Dvůr je památkově chráněný objekt, zapsaný v Ústředním seznamu kulturních památek, číslo rejstříku ÚKSP 15456/2-334.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000006

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45451000-3

Místo plnění veřejné zakázky

Králův Dvůr

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3.163.489,- Kč bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2.713.020,- Kč bez DPH (3.282.755,- Kč s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2.591.075,07 Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 3. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 3. 2018

Lhůta pro podání nabídek

10. 4. 2018, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Záchrana renesančních nástěnných maleb v 1.np jižního křídla na zámku v Králově Dvoře a Oprava a doplnění keramických dlažeb v prostorách západního sálu a vstupní síně jižního křídla na zámku v Králově Dvoře.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Záchrana renesančních nástěnných maleb v 1.np jižního křídla na zámku v Králově Dvoře a Oprava a doplnění keramických dlažeb v prostorách západního sálu a vstupní síně jižního křídla na zámku v Králově Dvoře zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Akad. malíř Zdeněk Fučík (64564134) Dodavatel 3 282 755,- Kč vč. DPH
2 713 020,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap