Rozšíření varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Králův Dvůr

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rozšíření varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Králův Dvůr zadávané zadavatelem Město Králův Dvůr. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Králův Dvůr

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rozšíření varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Králův Dvůr

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o dodávku a rozšíření komplexního varovného systému (bezdrátové hlásiče, upgrade SW aplikací) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Záměrem zadavatele je doplnit stávající varovný a informační systém tak, aby bylo možné předpovídat předmětné ukazatele nebezpečí plynoucí z vodního toku a varovat ohrožené obyvatelstvo v době vzniku mimořádné události, a tak snížit materiální škody a chránit zdraví a životy obyvatel. Systém bude ozvučovat celé předmětné území pomoci akustických bezdrátových jednotek, které slouží pro přenos varovných informací pro obyvatele v případě ohrožení povodněmi.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

35120000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Králův Dvůr

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 724 162,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 663 276,- bez DPH (3 222 564,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 9. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 9. 2018

Lhůta pro podání nabídek

15. 10. 2018, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rozšíření varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Králův Dvůr.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídek 25. 9. 2018 Zobrazit
Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 16. 10. 2018 Zobrazit
Smlouva o dílo 26. 11. 2018 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 27. 11. 2018 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rozšíření varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Králův Dvůr zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
VoiceSys s.r.o. (04646606) Dodavatel 3 222 564,- Kč vč. DPH
2 663 276,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap