Nová komunikace a chodník ul. Pod Hájem, Králův Dvůr, Bezbariérový chodník Fűgnerova – Tyršova ve městě Králův Dvůr, etapa 2, Chodník podél ul. Jungmannovy, Králův Dvůr – Zahořany

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nová komunikace a chodník ul. Pod Hájem, Králův Dvůr, Bezbariérový chodník Fűgnerova – Tyršova ve městě Králův Dvůr, etapa 2, Chodník podél ul. Jungmannovy, Králův Dvůr – Zahořany zadávané zadavatelem Město Králův Dvůr. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Králův Dvůr

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nová komunikace a chodník ul. Pod Hájem, Králův Dvůr, Bezbariérový chodník Fűgnerova – Tyršova ve městě Králův Dvůr, etapa 2, Chodník podél ul. Jungmannovy, Králův Dvůr – Zahořany

Předmět veřejné zakázky

• Nová komunikace a chodník ul. Pod Hájem, Králův Dvůr. V rámci stavby bude vybudována nová komunikace, která naváže na nově budovanou část ul. Pod Hájem a vytvoří tak propojení ul. Pod Hájem a ul. Okrajové (ta spojuje Beroun a Zahořany). Komunikace je navržena s jednostranným chodníkem (veden vpravo ve směru staničení), součástí nové komunikace bude dále veřejné osvětlení (SO 401) a dešťová kanalizace (SO 301). Celková délka nové komunikace je 68 m. Stavba dále zahrnuje doplnění chodníku na pozemku. p.č. 229/1 podél již vybudované komunikace. Délka tohoto chodníku je 45 m.
• Bezbariérový chodník Fűgnerova – Tyršova ve městě Králův Dvůr, etapa 2. Jedná se o 2. etapu výstavby bezbariérových chodníků v ul. Fügnerově a Tyršově. V Tyršově ulici se jedná o výstavbu nového chodníku (pravostranný chodník při pohledu z centra) a v ul. Fügnerově se jedná rekonstrukci a částečné doplnění chodníku vlevo ve směru od Králova Dvora. Chodník v ulici Tyršova je označen jako větev 1 a chodník v ulici Fugnerova je označen jako větev 2.
Dopravní obslužnost území nebude těmito úpravami narušena. Délka úprav je cca 200 m.
• Chodník podél ul. Jungmannovy, Králův Dvůr – Zahořany. V rámci stavby bude vybudován nový chodník podél ul. Jungmannovy (což je zároveň silnice č. III/2365) a to v úseku mezi ul. K Lesíku a ul. Na Smutné, vpravo ve směru z centra města. Celková délka nového chodníku je 178 m.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000006

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233160-8, 45233120-6, 71250000-5

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Králův Dvůr

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 875 943,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 290 806,58 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 7. 2014

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nová komunikace a chodník ul. Pod Hájem, Králův Dvůr, Bezbariérový chodník Fűgnerova – Tyršova ve městě Králův Dvůr, etapa 2, Chodník podél ul. Jungmannovy, Králův Dvůr – Zahořany.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap