Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Králův Dvůr - III. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Králův Dvůr - III. etapa zadávané zadavatelem Město Králův Dvůr. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Králův Dvůr

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Králův Dvůr - III. etapa

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o revitalizaci intravilánu ve vybraných lokalitách města v k.ú. Králův Dvůr. V rámci realizace akce bude provedeno odstranění a ošetření vybraných dřevin, odstranění náletu, výsadba stromů a keřů a založení travních porostů.
Hlavním cílem projektu je vytvořit ve městě Králův Dvůr plně funkční plochy veřejné zeleně.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

77300000-3, 77310000-6

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je k. ú. Králův Dvůr

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 576 211,- Kč bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4.974.123,- Kč bez DPH (6.018.689,- Kč s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 2. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 2. 2018

Lhůta pro podání nabídek

19. 2. 2018, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Králův Dvůr - III. etapa.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Králův Dvůr - III. etapa zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Gardenline, s.r.o. (27263827) Dodavatel 6 018 689,- Kč vč. DPH
4 974 123,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap