V 00017 – Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Králův Dvůr – nové vyhlášení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce V 00017 – Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Králův Dvůr – nové vyhlášení zadávané zadavatelem Město Králův Dvůr. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Králův Dvůr

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

V 00017 – Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Králův Dvůr – nové vyhlášení

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky na dodávky je pořízení podzemních sběrných nádob určených pro ukládání papíru, plastů a skla. V rámci plnění této zakázky budou pořízeny a zabudovány kontejnery podzemní, které budou umístěny na dvou sběrných místech. První lokalitou, kde budou podzemní sběrné nádoby umístěny, je parcela číslo 358/2 nacházející se na katastrálním území Králův Dvůr – Počaply – 672971 (lokalita U hasičské zbrojnice). Druhá lokalita umístění kontejnerů bude situována na parcele č. 84/45 na katastrálním území Králův Dvůr – Králův Dvůr – 672 947 (lokalita Nad stadionem). Na každém sběrném místě budou umístěny tři podzemní monolitické železobetonové kontejnerové nádoby. Na každém sběrném místě budou umístěny tři podzemní monolitické železobetonové kontejnerové nádoby o objemu 3m3 pro separaci skla, papíru a plastů.
Rozsah projektu je uveden v přiloženém rozpočtu a v ostatních částech projektové dokumentace, které spolu tvoří nedílnou část. Rozpis požadovaných dodávek, stavebních prací a služeb ve slepém rozpočtu je spolu s projektovou dokumentací přílohou číslo 5 a 6 zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000013

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

401122

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

V 00017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34928480-6; 42418940-0; 45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Město Králův Dvůr – pozemky dle projektové dokumentace

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 400 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 050 000,80 bez DPH (3 690 500,90 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 10. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 10. 2014

Lhůta pro podání nabídek

20. 10. 2014, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Ing. Ladislav Kavřík, advokát

Kontaktní e-mail: verejnezakazky@sklegal.cz

Kontaktní telefon: 732837223

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce V 00017 – Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Králův Dvůr – nové vyhlášení.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap