Oprava místní komunikace ul. Pod Hájem, Králův Dvůr, Parkovací stání a chodník ul. Pod Hájem, Králův Dvůr

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava místní komunikace ul. Pod Hájem, Králův Dvůr, Parkovací stání a chodník ul. Pod Hájem, Králův Dvůr zadávané zadavatelem Město Králův Dvůr. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Králův Dvůr

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava místní komunikace ul. Pod Hájem, Králův Dvůr, Parkovací stání a chodník ul. Pod Hájem, Králův Dvůr

Předmět veřejné zakázky

Oprava místní komunikace ul. Pod Hájem, Králův Dvůr
Jedná se o opravy místní komunikace a okolních zpevněných ploch v ul. Pod Hájem, v úseku od obratiště na SZ okraji areálu mateřské školky ke křižovatce s místní komunikací před bytovým domem č.p. 301. Oprava bude navazovat na vyprojektovanou1.etapu, která řešila opravu komunikace a nové parkovací pásy podél bytových domů č.p. 301 – 304.
Místní komunikace v ul. Pod Hájem slouží pro dopravní obslužnost v lokalitě s bytovými a
rodinnými domy a jako příjezdová komunikace k mateřské školce. Oprava vozovky a chodníků je
navržena s ohledem na provedenou rekonstrukci plynovodu a špatný stavebně-technický stav
vozovky.
Parkovací stání a chodník ul. Pod Hájem, Králův Dvůr
Jedná se o opravu zpevněných ploch v ul. Pod Hájem v Králově Dvoře. Na úkor travnatých ploch bude vybudován nový výjezd ze sídliště, který bude rozšířen na 5,5m. Podél garáží a v trase původního výjezdu bude vybudován nový chodník šířky 2,0m. Kryt stávající obslužné komunikace bude opraven a vozovka bude zúžena na 3,5m. Na levé (jižní) straně bude opraven chodník ve stávajícím rozsahu. Na pravé straně budou na úkor původní komunikace, chodníku a zeleného pásu vybudovány parkovací pásy se šikmými stáními. Součástí stavby jsou i napojení vjezdů k bytovým domům a stání pro kontejnery.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000013

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233160-8, 45233120-6

Místo plnění veřejné zakázky

k. ú. Králův Dvůr

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 7. 2018

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava místní komunikace ul. Pod Hájem, Králův Dvůr, Parkovací stání a chodník ul. Pod Hájem, Králův Dvůr.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 13. 7. 2018 Zobrazit
Smlouva o dílo 8. 8. 2018 Zobrazit
Dodatek č. 1 k SoD 9. 11. 2018 Zobrazit
Dodatek č. 2 k SoD 18. 11. 2018 Zobrazit
Dodatek č. 3 k SoD 3. 7. 2019 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap