Oprava místní komunikace ul. Pod Hájem, Králův Dvůr, Parkovací stání a chodník ul. Pod Hájem, Králův Dvůr

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava místní komunikace ul. Pod Hájem, Králův Dvůr, Parkovací stání a chodník ul. Pod Hájem, Králův Dvůr zadávané zadavatelem Město Králův Dvůr. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Králův Dvůr

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava místní komunikace ul. Pod Hájem, Králův Dvůr, Parkovací stání a chodník ul. Pod Hájem, Králův Dvůr

Předmět veřejné zakázky

Oprava místní komunikace ul. Pod Hájem, Králův Dvůr
Jedná se o opravy místní komunikace a okolních zpevněných ploch v ul. Pod Hájem, v úseku od obratiště na SZ okraji areálu mateřské školky ke křižovatce s místní komunikací před bytovým domem č.p. 301. Oprava bude navazovat na vyprojektovanou1.etapu, která řešila opravu komunikace a nové parkovací pásy podél bytových domů č.p. 301 – 304.
Místní komunikace v ul. Pod Hájem slouží pro dopravní obslužnost v lokalitě s bytovými a
rodinnými domy a jako příjezdová komunikace k mateřské školce. Oprava vozovky a chodníků je
navržena s ohledem na provedenou rekonstrukci plynovodu a špatný stavebně-technický stav
vozovky.
Parkovací stání a chodník ul. Pod Hájem, Králův Dvůr
Jedná se o opravu zpevněných ploch v ul. Pod Hájem v Králově Dvoře. Na úkor travnatých ploch bude vybudován nový výjezd ze sídliště, který bude rozšířen na 5,5m. Podél garáží a v trase původního výjezdu bude vybudován nový chodník šířky 2,0m. Kryt stávající obslužné komunikace bude opraven a vozovka bude zúžena na 3,5m. Na levé (jižní) straně bude opraven chodník ve stávajícím rozsahu. Na pravé straně budou na úkor původní komunikace, chodníku a zeleného pásu vybudovány parkovací pásy se šikmými stáními. Součástí stavby jsou i napojení vjezdů k bytovým domům a stání pro kontejnery.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000013

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233160-8, 45233120-6

Místo plnění veřejné zakázky

k. ú. Králův Dvůr

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

3 076 267,20 bez DPH (3 722 283,30 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 7. 2018

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava místní komunikace ul. Pod Hájem, Králův Dvůr, Parkovací stání a chodník ul. Pod Hájem, Králův Dvůr.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap