Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Králův Dvůr

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Králův Dvůr zadávané zadavatelem Město Králův Dvůr. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Králův Dvůr

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Králův Dvůr

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby. Jedná se o zhotovení díla Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Králův Dvůr. Jedná se o revitalizaci intravilánu města v k.ú. Králův Dvůr. V rámci realizace akce bude provedeno odstranění a ošetření vybraných dřevin, odstranění náletu, výsadba stromů a keřů a založení travních porostů. Pro přehlednější situaci je realizace rozdělena do sedmi významných celků zeleně:
• Městský park
• Prostor u zámku
• Mateřská škola v ulici Pod Hájem
• Sídliště Horizont
• Sídliště Nad Stadionem
• Prostor dětského hřiště v Zahořanech
• Prostor dětského hřiště v Popovicích

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

481357

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

77300000-3, 77310000-6, 45112000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Králův Dvůr

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

12 266 200,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

12.989.496 bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

12 741 246,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 3. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 3. 2014

Lhůta pro podání nabídek

20. 5. 2014, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Králův Dvůr.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap