Zařízení pro přípravu vzorků pro měření v cryo módu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zařízení pro přípravu vzorků pro měření v cryo módu zadávané zadavatelem Contipro a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Contipro a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zařízení pro přípravu vzorků pro měření v cryo módu

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka „Zařízení pro přípravu vzorků pro měření v cryo módu“ podle technické specifikace uvedené v Příloze 2. Technická specifikace. Zařízení musí být vhodné pro sledování zmražených vzorků pomocí elektronové mikroskopie a obsahovat další příslušenství potřebné pro přípravu vzorků. Musí umožňovat vitrifikaci vzorků, následnou manipulaci v tomto stavu, sublimaci, lyofilizaci vzorku při řízených podmínkách – teplotě a tlaku, mechanickou manipulaci, úpravu vzorku mikrotomovým nožem a řízenou teplotu během měření SEM (skenovací elektronové mikroskopie). Koncept musí zajišťovat také vakuový přenos vzorku ve zmraženém stavu do prostoru mikroskopu a mezi jednotlivými zařízeními. Vybavení musí umožnit zachování struktury vzorků přítomné v roztoku nebo gelové formě a její následné sledování pomocí elektronové mikroskopie

Poznámka

Nabídky budou předkládány v českém jazyce. Prospekty, které budou pouhou nepovinnou přílohou nabídky, však mohou být i v anglickém jazyce.
Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách.
Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit na základě podmínek stanovených Pravidly pro výběr dodavatelů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 900 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 9. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 9. 2021

Lhůta pro podání nabídek

25. 10. 2021, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Strojírenské inovační centrum, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Kateřina Malárová

Kontaktní e-mail: malarova@siczlin.cz

Kontaktní telefon: +420606674123

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zařízení pro přípravu vzorků pro měření v cryo módu.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap