Křemenných mikrováh s analýzou disipace energie (1. dílčí plnění) a UV crosslinkeru (2. dílčí plnění)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Křemenných mikrováh s analýzou disipace energie (1. dílčí plnění) a UV crosslinkeru (2. dílčí plnění) zadávané zadavatelem Contipro a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Contipro a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Křemenných mikrováh s analýzou disipace energie (1. dílčí plnění) a UV crosslinkeru (2. dílčí plnění)

Předmět veřejné zakázky

Předmětem tohoto výběrového řízení jsou dvě dílčí plnění:
1. dílčí plnění: komplexní dodávka křemenných mikrováh s analýzou disipace energie (QCM) pro měření hmotnosti adsorbované vrstvy v hydratovaném stavu s doplňkovým optickým modulem pro zjištění čisté hmotnosti adsorbátu (bez vázaných molekul rozpouštědla). Systém křemenných mikrovah musí s vysokou citlivostí zaznamenat změny v adsorbovaném množství na povrchu křemenného krystalu sledováním frekvence krystalu a disipace energie v čase, musí obsahovat 2 kanály pro simultánní měření, umožňovat regulaci teploty a průtoku, disponovat softwarem pro získávání a vyhodnocování dat. Doplňkovým modulem ke QCM musí být komplementární optická jednotka pro měření tzv. suché hmoty adsorbované vrstvy. Systém musí obsahovat vhodné senzory k měření hydratované a suché hmoty podle technické specifikace uvedené v příloze 2. zadávací dokumentace.
2. dílčí plnění: komplexní dodávka UV crosslinkeru, přístroj pro rychlé síťování materiálů podle technické specifikace uvedené v příloze 3. zadávací dokumentace.
Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací dokumentaci. Zadavatel umožňuje dílčí plnění.

Poznámka

Nabídky budou předkládány v českém jazyce. Prospekty, které budou pouhou nepovinnou přílohou nabídky, však mohou být i v anglickém jazyce.
Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách.
Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit na základě podmínek stanovených Pravidly pro výběr dodavatelů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000019

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 299 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 10. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 10. 2021

Lhůta pro podání nabídek

5. 11. 2021, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Strojírenské inovační centrum, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Kateřina Malárová

Kontaktní e-mail: malarova@siczlin.cz

Kontaktní telefon: +420606674123

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Křemenných mikrováh s analýzou disipace energie (1. dílčí plnění) a UV crosslinkeru (2. dílčí plnění).

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap