Vybavení pro práci s kmenovými buňkami

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vybavení pro práci s kmenovými buňkami zadávané zadavatelem Contipro a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Contipro a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vybavení pro práci s kmenovými buňkami

Předmět veřejné zakázky

Předmětem tohoto výběrového řízení jsou čtyři dílčí plnění:
 1. dílčí plnění: komplexní dodávka Mikroskopu inverzního s dokumentací pro kontrolu morfologie kmenových buněk podle technické specifikace uvedené v příloze 2. zadávací dokumentace.
 2. dílčí plnění: komplexní dodávka Vybavení pro přípravu vzorků podle technické specifikace uvedené v příloze 4. zadávací dokumentace.
 3. dílčí plnění: komplexní dodávka Temperované centrifugy pro práci s kmenovými buňkami u tukové tkáně podle technické specifikace uvedené v příloze 6. zadávací dokumentace.
 4. dílčí plnění: komplexní dodávka Sada lednic (laboratorních a transportních) a dataloggeru podle technické specifikace uvedené v příloze 8. zadávací dokumentace.
Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací dokumentaci. Zadavatel umožňuje dílčí plnění.

Poznámka

Nabídky budou předkládány v českém jazyce. Prospekty, které budou pouhou nepovinnou přílohou nabídky, však mohou být i v anglickém jazyce.
Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách.
Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit na základě podmínek stanovených Pravidly pro výběr dodavatelů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 190 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 9. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 9. 2021

Lhůta pro podání nabídek

25. 10. 2021, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Strojírenské inovační centrum, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Kateřina Malárová

Kontaktní e-mail: malarova@siczlin.cz

Kontaktní telefon: +420606674123

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vybavení pro práci s kmenovými buňkami.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o zahájení výběrového řízení 30. 9. 2021 Zobrazit
Zadávací dokumentace 30. 9. 2021 Zobrazit
Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky 30. 9. 2021 Zobrazit
Příloha č. 2 ZD - Technická specifikace - 1. dílčí plnění 30. 9. 2021 Zobrazit
Příloha č. 3 ZD - Návrh kupní smlouvy - 1. dílčí plnění 30. 9. 2021 Zobrazit
Příloha č. 4 ZD - Technická specifikace - 2. dílčí plnění 30. 9. 2021 Zobrazit
Příloha č. 5 ZD - Návrh kupní smlouvy - 2. dílčí plnění 30. 9. 2021 Zobrazit
Příloha č. 6 ZD - Technická specifikace - 3. dílčí plnění 30. 9. 2021 Zobrazit
Příloha č. 7 ZD - Návrh kupní smlouvy - 3. dílčí plnění 30. 9. 2021 Zobrazit
Příloha č. 8 ZD - Technická specifikace - 4. dílčí plnění 30. 9. 2021 Zobrazit
Příloha č. 9 ZD - Návrh kupní smlouvy - 4. dílčí plnění 30. 9. 2021 Zobrazit
Příloha č. 10 ZD - Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům 30. 9. 2021 Zobrazit
Příloha č. 11 ZD - Čestné prohlášení k technické kvalifikaci 30. 9. 2021 Zobrazit
Příloha č. 12 ZD - Čestné prohlášení k nabídce 30. 9. 2021 Zobrazit
Příloha č. 13 ZD - Výpočet nabídkové ceny 30. 9. 2021 Zobrazit
Oznámení o změně lhůt výběrového řízení 6. 10. 2021 Zobrazit
Dotaz č. 1 k zadávacím podmínkám 8. 10. 2021 Zobrazit
Dotaz č. 2 k zadávacím podmínkám 20. 10. 2021 Zobrazit
Oznámení o výsledku výběrového řízení - 2. dílčí plnění 1. 11. 2021 Zobrazit
Oznámení o výsledku výběrového řízení - 3. dílčí plnění 1. 11. 2021 Zobrazit
Oznámení o výsledku výběrového řízení - 4. dílčí plnění 1. 11. 2021 Zobrazit
Oznámení o výsledku výběrového řízení - 1. dílčí plnění 2. 11. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap