Vybavení do laboratoře

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vybavení do laboratoře zadávané zadavatelem Contipro a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Contipro a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vybavení do laboratoře

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výběrového řízení je dodávka těchto osmi dílčích plnění:
 1. dílčí plnění: Skříně na chemikálie s odtahem
 2. dílčí plnění: Autokláv
 3. dílčí plnění: Hlobokomrazící boxy
 4. dílčí plnění: Kombinovaná lednice s mrazákem laboratorní
 5. dílčí plnění: Prosklená laboratorní lednice
 6. dílčí plnění: Horkovzdušná sušárna
 7. dílčí plnění: Výrobník ledu do laboratoří
 8. dílčí plnění: Laboratorní mrazák
Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací dokumentaci. Zadavatel umožňuje dílčí plnění.

Poznámka

Nabídky budou předkládány v českém jazyce. Prospekty, které budou pouhou nepovinnou přílohou nabídky, však mohou být i v anglickém jazyce.
Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit na základě podmínek stanovených Pravidly pro výběr dodavatelů.
Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 601 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 3. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 3. 2021

Lhůta pro podání nabídek

22. 3. 2021, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Strojírenské inovační centrum, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Kateřina Malárová

Kontaktní e-mail: malarova@siczlin.cz

Kontaktní telefon: +420 606 674 123

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vybavení do laboratoře.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o zahájení výběrového řízení 1. 3. 2021 Zobrazit
Zadávací dokumentace 1. 3. 2021 Zobrazit
Příloha č. 1 k ZD: Krycí list nabídky 1. 3. 2021 Zobrazit
Příloha č. 2 k ZD - Technická specifikace - 1.dílčí plnění 1. 3. 2021 Zobrazit
Příloha č. 3 k ZD - Vzor kupní smlouvy - 1.dílčí plnění 1. 3. 2021 Zobrazit
Příloha č. 4 k ZD - Technická specifikace - 2. dílčí plnění 1. 3. 2021 Zobrazit
Příloha č. 5 k ZD - Vzor kupní smlouvy - 2. dílčí plnění 1. 3. 2021 Zobrazit
Příloha č. 6 k ZD - Technická specifikace - 3. dílčí plnění 1. 3. 2021 Zobrazit
Příloha č. 7 k ZD - Vzor kupní smlouvy - 3. dílčí plnění 1. 3. 2021 Zobrazit
Příloha č. 8 k ZD - Technická specifikace - 4. dílčí plnění 1. 3. 2021 Zobrazit
Příloha č. 9 k ZD - Vzor kupní smlouvy - 4. dílčí plnění 1. 3. 2021 Zobrazit
Příloha č. 10 k ZD - Technická specifikace - 5. dílčí plnění 1. 3. 2021 Zobrazit
Příloha č. 11 k ZD - Vzor kupní smlouvy - 5. dílčí plnění 1. 3. 2021 Zobrazit
Příloha č. 12 k ZD - Technická specifikace - 6. dílčí plnění 1. 3. 2021 Zobrazit
Příloha č. 13 k ZD - Vzor kupní smlouvy - 6. dílčí plnění 1. 3. 2021 Zobrazit
Příloha č. 14 k ZD - Technická specifikace - 7.dílčí plnění 1. 3. 2021 Zobrazit
Příloha č. 16 k ZD - Technická specifikace - 8. dílčí plnění 1. 3. 2021 Zobrazit
Příloha č. 17 k ZD - Vzor kupní smlouvy - 8. dílčí plnění 1. 3. 2021 Zobrazit
Dotaz č. 1 k VŘ 3. 3. 2021 Zobrazit
Dotaz č. 2 k VŘ 5. 3. 2021 Zobrazit
Dotaz č. 3 k VŘ 8. 3. 2021 Zobrazit
Dotaz č. 4 k VŘ 10. 3. 2021 Zobrazit
Příloha č. 15 k ZD - Vzor kupní smlouvy - 7.dílčí plnění 10. 3. 2021 Zobrazit
Dotaz č. 5 k VŘ 10. 3. 2021 Zobrazit
Oznámení o vyhlášení výsledků VŘ - 2.dílčí plnění 25. 3. 2021 Zobrazit
Oznámení o výsledku výběrového řízení - 3. dílčí plnění 25. 3. 2021 Zobrazit
Oznámení o výsledku výběrového řízení - 4. dílčí plnění 25. 3. 2021 Zobrazit
Oznámení o výsledku výběrového řízení - 5. dílčí plnění 25. 3. 2021 Zobrazit
Oznámení o výsledku výběrového řízení - 6. dílčí plnění 25. 3. 2021 Zobrazit
Oznámení o výsledku výběrového řízení - 7. dílčí plnění 25. 3. 2021 Zobrazit
Oznámení o výsledku výběrového řízení - 8. dílčí plnění 26. 3. 2021 Zobrazit
Oznámení o výsledku výběrového řízení - 1. dílčí plnění 31. 3. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap