Laboratorní zařízení a software

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Laboratorní zařízení a software zadávané zadavatelem Contipro a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Contipro a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Laboratorní zařízení a software

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výběrového řízení je dodávka těchto šesti dílčích plnění:
 1. dílčí plnění – Anaerobox a příslušenství
 2. dílčí plnění – Laminární boxy
 3. dílčí plnění – Biohazard box
 4. dílčí plnění – Temperovaná laboratorní centrifuga
 5. dílčí plnění – Vakuové čerpadlo
 6. dílčí plnění – Software pro snímání velkých objektů
Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací dokumentaci. Zadavatel umožňuje dílčí plnění.

Poznámka

Nabídky budou předkládány v českém jazyce. Prospekty, které budou pouhou nepovinnou přílohou nabídky, však mohou být i v anglickém jazyce.
Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách.
Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit na základě podmínek stanovených Pravidly pro výběr dodavatelů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000007

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 450 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 3. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 3. 2021

Lhůta pro podání nabídek

16. 4. 2021, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Strojírenské inovační centrum, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Kateřina Malárová

Kontaktní e-mail: malarova@siczlin.cz

Kontaktní telefon: +420 606 674 123

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Laboratorní zařízení a software.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o zahájení výběrového řízení 22. 3. 2021 Zobrazit
Zadávací dokumentace 22. 3. 2021 Zobrazit
Příloha č. 1 k ZD: Krycí list nabídky 22. 3. 2021 Zobrazit
Příloha č. 2 k ZD - Technická specifikace - 1.dílčí plnění 22. 3. 2021 Zobrazit
Příloha č. 3 k ZD - Technická specifikace - 2.dílčí plnění 22. 3. 2021 Zobrazit
Příloha č. 4 k ZD - Technická specifikace - 3. dílčí plnění 22. 3. 2021 Zobrazit
Příloha č. 5 k ZD - Technická specifikace - 4.dílčí plnění 22. 3. 2021 Zobrazit
Příloha č. 6 k ZD - Technická specifikace - 5. dílčí plnění 22. 3. 2021 Zobrazit
Příloha č. 7 k ZD - Technická specifikace - 6. dílčí plnění 22. 3. 2021 Zobrazit
Příloha č. 8 k ZD - Vzor kupní smlouvy - 1.dílčí plnění 22. 3. 2021 Zobrazit
Příloha č. 9 k ZD - Vzor kupní smlouvy - 2. dílčí plnění 22. 3. 2021 Zobrazit
Příloha č. 10 k ZD - Vzor kupní smlouvy - 3. dílčí plnění 22. 3. 2021 Zobrazit
Příloha č. 11 k ZD - Vzor kupní smlouvy - 4. dílčí plnění 22. 3. 2021 Zobrazit
Příloha č. 12 k ZD - Vzor kupní smlouvy - 5. dílčí plnění 22. 3. 2021 Zobrazit
Příloha č. 13 k ZD - Vzor kupní smlouvy - 6. dílčí plnění 22. 3. 2021 Zobrazit
Příloha č. 14 k ZD - Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům 22. 3. 2021 Zobrazit
Příloha č. 15 k ZD - Čestné prohlášení k nabídce 22. 3. 2021 Zobrazit
Dotaz č. 1 k VŘ včetně změny lhůty pro podávání nabídek 25. 3. 2021 Zobrazit
Dotaz č. 2 k VŘ 26. 3. 2021 Zobrazit
Dotaz č. 3 k VŘ včetně změny lhůty pro podávání nabídek 26. 3. 2021 Zobrazit
Dotaz č. 4 k VŘ 29. 3. 2021 Zobrazit
Dotaz č. 5 k VŘ 1. 4. 2021 Zobrazit
Dotaz č. 6 k VŘ 6. 4. 2021 Zobrazit
Dotaz č. 7 k VŘ 10. 4. 2021 Zobrazit
Oznámení o výsledku výběrového řízení - 1. dílčí plnění 20. 4. 2021 Zobrazit
Oznámení o výsledku výběrového řízení - 2. dílčí plnění 21. 4. 2021 Zobrazit
Oznámení o výsledku výběrového řízení - 3. dílčí plnění 21. 4. 2021 Zobrazit
Oznámení o výsledku výběrového řízení - 4. dílčí plnění 21. 4. 2021 Zobrazit
Oznámení o výsledku výběrového řízení - 5. dílčí plnění 21. 4. 2021 Zobrazit
Oznámení o zrušení výběrového řízení - 6. dílčí plnění 19. 4. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap