Přístroj pro 3D tisk biopolymerů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Přístroj pro 3D tisk biopolymerů zadávané zadavatelem Contipro a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Contipro a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Přístroj pro 3D tisk biopolymerů

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka víceúčelového zařízení pro třídimenzionální (3D) tisk strukturovaných a dále využitelných prototypů utvářených z polymerů, přičemž zařízení typu „3D bio-printeru“ dokáže materiál tisknout do podoby tzv. „scafoldů“ (oporná struktura pro buňky určená pro bio-medicínské aplikace) a to s možností inkorporace živých buněk dávkovaných do utvářené 3D struktury v nano-objemech pomocí piezo-pipety. Zařízení umožňuje přesně dávkovaný materiál postupně po jednotlivých vrstvách utvářet do uvedené struktury při současném vytvrzování za pomocí lokálně působící zvýšené teploty nebo světelného záření a při současné inkorporaci nano-objemových buněčných kultur v automatickém provozu čisté výroby (vyhovující obecným požadavkům pro výrobu zdravotnických prostředků). Utvářený materiál postupně vzniká na podložce, která je nepřetržitě temperována na fyziologickou, resp. vyšší teplotu, podle technických specifikací uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Poznámka

Veřejná zakázka je realizována podle Pravidel pro výběr dodavatelů nebo podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rámci projektu reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0010034
název projektu: „Rozšíření centra pro přípravu vzorků pro preklinické a klinické testování“ v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000006

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ_Bioprinter

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Dolní Dobrouč 401, PSČ 561 02

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 500 000,- bez DPH (7 865 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 10. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 10. 2017

Lhůta pro podání nabídek

7. 11. 2017, 10:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Pavel Šohaj

Kontaktní e-mail: mgrsohajpavel@seznam.cz

Kontaktní telefon: 602614097

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Přístroj pro 3D tisk biopolymerů.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap