Zařízení pro biotechnologickou laboratoř

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zařízení pro biotechnologickou laboratoř zadávané zadavatelem Contipro a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Contipro a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zařízení pro biotechnologickou laboratoř

Předmět veřejné zakázky

Předmětem tohoto výběrového řízení je šest dílčích plnění:
 1. dílčí plnění: komplexní dodávka PCR cycleru podle technické specifikace uvedené v příloze 2. zadávací dokumentace.
 2. dílčí plnění: komplexní dodávka Vyhřívané třepačky podle technické specifikace uvedené v příloze 4. zadávací dokumentace.
 3. dílčí plnění: komplexní dodávka Třepačky na mikrozkumavky podle technické specifikace uvedené v příloze 6 zadávací dokumentace.
 4. dílčí plnění: komplexní dodávka Chladícího boxu pro chromatograf podle technické specifikace uvedené v příloze 8. zadávací dokumentace. Zařízení umožňuje umístění a provoz separačního systému uvnitř chladící komory. Uvnitř chladícího boxu nesmí docházet ke kondenzaci par, aby nebyl separační systém poškozen.
Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací dokumentaci. Zadavatel umožňuje dílčí plnění.

Poznámka

Nabídky budou předkládány v českém jazyce. Prospekty, které budou pouhou nepovinnou přílohou nabídky, však mohou být i v anglickém jazyce.
Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách.
Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit na základě podmínek stanovených Pravidly pro výběr dodavatelů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000013

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

515 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 7. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 7. 2021

Lhůta pro podání nabídek

9. 8. 2021, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Strojírenské inovační centrum, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Kateřina Malárová

Kontaktní e-mail: malarova@siczlin.cz

Kontaktní telefon: +420606674123

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zařízení pro biotechnologickou laboratoř.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o zahájení výběrového řízení 21. 7. 2021 Zobrazit
Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky 21. 7. 2021 Zobrazit
Příloha č. 2 ZD - Technická specifikace - 1. dílčí plnění 21. 7. 2021 Zobrazit
Příloha č. 3 ZD - Návrh kupní smlouvy - 1. dílčí plnění 21. 7. 2021 Zobrazit
Příloha č. 4 ZD - Technická specifikace - 2. dílčí plnění 21. 7. 2021 Zobrazit
Příloha č. 5 ZD - Návrh kupní smlouvy - 2. dílčí plnění 21. 7. 2021 Zobrazit
Příloha č. 6 ZD - Technická specifikace - 3. dílčí plnění 21. 7. 2021 Zobrazit
Příloha č. 7 ZD - Návrh kupní smlouvy - 3. dílčí plnění 21. 7. 2021 Zobrazit
Příloha č. 8 ZD - Technická specifikace - 4. dílčí plnění 21. 7. 2021 Zobrazit
Příloha č. 9 ZD - Návrh kupní smlouvy - 4. dílčí plnění 21. 7. 2021 Zobrazit
Příloha č. 10 ZD - Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům 21. 7. 2021 Zobrazit
Příloha č. 11 ZD - Čestné prohlášení k nabídce 21. 7. 2021 Zobrazit
Příloha č. 12 - Výpočet nabídkové ceny 21. 7. 2021 Zobrazit
Zadávací dokumentace 21. 7. 2021 Zobrazit
Dotaz č. 1 k zadávacím podmínkám 23. 7. 2021 Zobrazit
Dotaz č. 2 k zadávacím podmínkám 23. 7. 2021 Zobrazit
Dotaz č. 3 k zadávacím podmínkám 28. 7. 2021 Zobrazit
Dotaz č. 4 k zadávacím podmínkám 2. 8. 2021 Zobrazit
Oznámení o výsledku výběrového řízení - 1. dílčí plnění 11. 8. 2021 Zobrazit
Oznámení o výsledku výběrového řízení - 3. dílčí plnění 11. 8. 2021 Zobrazit
Oznámení o výsledku výběrového řízení - 4. dílčí plnění 11. 8. 2021 Zobrazit
Oznámení o výsledku výběrového řízení - 2. dílčí plnění 12. 8. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap