Oprava kanalizace v Lázeňské ul., ve Svobodě nad Úpou

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava kanalizace v Lázeňské ul., ve Svobodě nad Úpou zadávané zadavatelem Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava kanalizace v Lázeňské ul., ve Svobodě nad Úpou

Předmět veřejné zakázky

Předmětem smlouvy o dílo je oprava kanalizace v Lázeňské uL, ve Svobodě nad Úpou, a to v rozsahu
vymezeném projektovou dokumentací vypracovanou v březnu 2017 pod číslem zakázky 2017.4
Vodohospodářskou, projekční, inženýrskou a konzultační kanceláří Trutnov, projektant Ing. Vlastimil
Novotný a dále stanovisky a rozhodnutími subjektů dotčených předmětem smlouvy. Součástí předmětu
smlouvy je dále vytyčení inženýrských sítí, provedení zemních výkopových prací, odvoz a uložení
přebytečného materiálu, dodávka a montáž materiálu, příslušné zkoušky kvality provedení, zásyp a hutnění
výkopů, uvedení dotčených povrchů do stavu připravenosti pláně pro následnou rekonstrukci komunikace či
do stavu určeného vlastníky dotčených pozemků včetně následného předání dotčených pozemků jejich
správcům či vlastníkům a zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem včetně vyhotovení
geometrického plánu.

Poznámka

Zakázka malého rozsahu v uzavřené výzvě mimo režim zákona

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 688 143,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava kanalizace v Lázeňské ul., ve Svobodě nad Úpou.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 26. 6. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap