Manažer projektu „Intenzifikace úpravny vody Temný Důl“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Manažer projektu „Intenzifikace úpravny vody Temný Důl“ zadávané zadavatelem Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Manažer projektu „Intenzifikace úpravny vody Temný Důl“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s výkonem manažera projektu, včetně souvisejících činností na akci „Intenzifikace úpravny vody Temný Důl“.
Jedná se o následující služby/výkony/činnosti:
a) kontrola dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a kontrola soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
b) příprava a kompletace podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „RoPD“) a smlouvy o poskytnutí podpory (dále jen „SoPP“);
c) výkon investičního dozoru investora;
d) závěrečné vyhodnocení akce.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

75112100-5

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Temný Důl, Královéhradecký kraj, Česká republika, případně další místa související s poskytováním požadovaných služeb

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Manažer projektu „Intenzifikace úpravny vody Temný Důl“.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap