Doplnění technologie na ČOV Pec pod Sněžkou a zabezpečení havarijního stavu kaverny ČOV

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Doplnění technologie na ČOV Pec pod Sněžkou a zabezpečení havarijního stavu kaverny ČOV zadávané zadavatelem Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Doplnění technologie na ČOV Pec pod Sněžkou a zabezpečení havarijního stavu kaverny ČOV

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je doplnění technologie stávající čistírny odpadních vod pro Pec pod Sněžkou. Součástí projektu je jednak doplnění technologie o provzdušňování denitrifikační nádrže, včetně instalace nového dmychadla a oxisondy, a dále dostavba terciálního stupně čištění (2x mikrosíto s průtokem 25 – 30 l/s). V PD je dále navrženo zabezpečení havarijního stavu kaverny ČOV. Ve stavební části a statice jsou navržena protiopatření pro napravení tohoto havarijního stavu stavební části kaverny nad nádržemi ČOV. Při provádění stavebních prací bude nutné zakrytí technologické linky ČOV. Dále je nutné uvažovat s odvozem značného množství stavebních hmot (suti) na skládku.
V rámci stavby bude demontováno stávající VZT zařízení (odtah vzduchu z kaverny ČOV). Dále je navržena instalace dvou jednotek pro předehřev větracího (přívodního) vzduchu včetně přívodního potrubí v kaverně ČOV. V rámci projektu bude proveden i kompletně nový odtah vzduchu z kaverny ČOV. V souvislosti s instalací vzduchotechniky budou prováděny dílčí stavební úpravy a zakrytí aktivačních nádrží.
Součástí doplnění technologie a vzduchotechniky bude i dopojení na elektro a MaR.
Součástí předmětu veřejné zakázky je, mimo jiné, zajištění povinné publicity projektu spolufinancovanému z prostředků Evropských společenství. Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky obsahuje zadávací dokumentace (dále také "ZD").
Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku jako podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Externí odkaz na bližší informace

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/465615

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000008

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

374155

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45252000-8

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Pec pod Sněžkou 718637, Královéhradecký kraj

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

24 401 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 12. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 12. 2013

Lhůta pro podání nabídek

20. 1. 2014, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: tender pro s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Rostislav Matyska

Kontaktní e-mail: matyska@tenderpro.eu

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Doplnění technologie na ČOV Pec pod Sněžkou a zabezpečení havarijního stavu kaverny ČOV.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Doplnění technologie na ČOV Pec pod Sněžkou a zabezpečení havarijního stavu kaverny ČOV zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
EREBOS - podpovrchová výstavba, spol. s r.o. (15038246) Dodavatel 23 812 453,11 Kč vč. DPH
19 679 713,31 Kč bez DPH
POHL cz, a.s. (25606468) Uchazeč 25 527 930,39 Kč vč. DPH
21 097 463,13 Kč bez DPH
„Sdružení pro Pec pod Sněžkou“, které tvoří: Hakov, a.s. a KVIS Pardubice a.s. (nepřiděleno) Uchazeč 32 637 255,86 Kč vč. DPH
26 972 938,73 Kč bez DPH
GEMEC - UNION a.s. (25916581) Uchazeč 15 632 451,16 Kč vč. DPH
12 919 381,12 Kč bez DPH
S u b t e r r a a.s. (45309612) Uchazeč 26 292 583,75 Kč vč. DPH
21 729 408,06 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap