Manažerské řízení projektů: 1. odkanalizování obce Lhota u Trutnova, 2. odkanalizování obce Libeč, 3. odkanalizování a zásobování pitnou vodou lokality Zahrádky a Vysoký Svah v Peci pod Sněžkou a 4. kanalizace Velká Úpa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Manažerské řízení projektů: 1. odkanalizování obce Lhota u Trutnova, 2. odkanalizování obce Libeč, 3. odkanalizování a zásobování pitnou vodou lokality Zahrádky a Vysoký Svah v Peci pod Sněžkou a 4. kanalizace Velká Úpa zadávané zadavatelem Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Manažerské řízení projektů: 1. odkanalizování obce Lhota u Trutnova, 2. odkanalizování obce Libeč, 3. odkanalizování a zásobování pitnou vodou lokality Zahrádky a Vysoký Svah v Peci pod Sněžkou a 4. kanalizace Velká Úpa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s komplexním manažerským řízením následujících projektů připravovaných zadavatelem: 1. odkanalizování obce Lhota u Trutnova, 2. odkanalizování obce Libeč, 3. odkanalizování a zásobování pitnou vodou lokality Zahrádky a Vysoký Svah v Peci pod Sněžkou a 4. kanalizace Velká Úpa.

Manažerské řízení zahrnuje zejména tyto činnosti:
- poradenskou činnost v rámci přípravy projektu před podáním žádosti o podporu;
- přípravu a organizační zajištění podání žádosti o podporu pro ten který projekt v rámci programu poskytovatele dotace;
- příprava a kompletace podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí dotace a smlouvy o poskytnutí podpory;
- výkon technického dozoru investora (dále také „TDI“);
- výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „koordinátor BOZP“);
- výkon investičního dozoru investora;
- zajištění závěrečného vyhodnocení akce vůči poskytovateli dotace;
- kompletace dokumentace k archivaci.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

72224000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Lhota u Trutnova, Libeč, Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, vše okres Trutnov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 600 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 215 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 8. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 8. 2016

Lhůta pro podání nabídek

1. 9. 2016, 13:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Manažerské řízení projektů: 1. odkanalizování obce Lhota u Trutnova, 2. odkanalizování obce Libeč, 3. odkanalizování a zásobování pitnou vodou lokality Zahrádky a Vysoký Svah v Peci pod Sněžkou a 4. kanalizace Velká Úpa.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap