Kanalizace Horní Maršov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kanalizace Horní Maršov zadávané zadavatelem Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kanalizace Horní Maršov

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s výstavbou jednotlivých prvků kanalizace a čerpací stanice za účelem odkanalizování nemovitostí v obci Horní Maršov a místní části Horní Maršov III, které nejsou v současné době schopny napojení na stávající centrální kanalizaci. Konkrétně se jedná o řešení odkanalizování v lokalitách ulice Horská (silnice II/296), Malíškova, Lysečinská (silnice III/2962), Promenáda, na Bertholdově náměstí a ulice Kovářská.
Výškové poměry staveniště jsou v některých částech kanalizační sítě velice rozdílné, z tohoto důvodu dochází k výskytu vysokých unášecích rychlostí v potrubí, tento fakt se musí zohlednit při výběru použitého trubního materiálu, který musí mít vysokou obrusuodolnost.
V průběhu výstavby dojde k narušení komunikací a tím i k omezení dopravy po těchto komunikacích.
Součástí předmětu veřejné zakázky je, mimo jiné, zajištění povinné publicity projektu spolufinancovanému z prostředků Evropských společenství. Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky obsahuje zadávací dokumentace (dále také "ZD").
Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku jako podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

376282

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232400-6

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Maršov III (643491), Horní Maršov (643483), Královéhradecký kraj

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

20 830 726,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 3. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 3. 2014

Lhůta pro podání nabídek

28. 3. 2014, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: tender pro s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Rostislav Matyska

Kontaktní e-mail: matyska@tenderpro.eu

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kanalizace Horní Maršov.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Kanalizace Horní Maršov zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
GASCO spol. s r.o. (15049035) Uchazeč 16 553 786,15 Kč vč. DPH
13 680 815,- Kč bez DPH
Společnost „Kanalizace Horní Maršov – SOVIS – KVIS“ (nepřiděleno) Uchazeč 21 714 949,19 Kč vč. DPH
17 946 239,- Kč bez DPH
ZEPRIS s.r.o. (25117947) Uchazeč 22 934 591,68 Kč vč. DPH
18 954 208,- Kč bez DPH
Z&D stavby, s.r.o. (27488055) Dodavatel 15 958 134,61 Kč vč. DPH
13 188 541,- Kč bez DPH
BAK stavební společnost, a.s. (28402758) Uchazeč 16 405 512,75 Kč vč. DPH
13 558 275,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap