Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Město Újezd u Brna

Město Újezd u Brna

Sídlo zadavatele

Komenského 107, Újezd u Brna, PSČ 664 53

Jihomoravský kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00282740

Www stránky zadavatele

http://www.ujezdubrna.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://ujezdubrna.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-ujezd-u-brna_551/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

233850

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Město Újezd u Brna. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Město Újezd u Brna. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
2020/29: VŘ – Prodloužení kanalizační stoky „AF-1“ (5.12.2020) Zobrazit
Cyklostezka Újezd u Brna - Otnice Zobrazit
Dětské hřiště v parku u koupaliště Zobrazit
Dodavatel technologie mobilní kompostárny s technologií kompostování ve vacích pro město Újezd u Brna Zobrazit
Dodavatel technologie mobilní kompostárny s technologií kompostování ve vacích pro město Újezd u Brna Zobrazit
Dodavatel technologie mobilní kompostárny s technologií kompostování ve vacích pro město Újezd u Brna Zobrazit
Dodávka AUDIO/VIDEO pro Multifunkční halu se zázemím Zobrazit
Dodávka elektrického vozidla Zobrazit
Dostavba výtahu ZŠ Újezd u Brna Zobrazit
II/418 Újezd u Brna. ul. Komenského Zobrazit
II/4l8 Újezd u Brna - Otnice, I. stavba Zobrazit
Komunální traktor včetně příslušenství Zobrazit
Lokalita Náměstí svatého Jana Újezd u Brna Zobrazit
Lokalita Náměstí svatého Jana Újezd u Brna Zobrazit
Lokalita Náměstí svatého Jana Újezd u Brna Zobrazit
Lokalita Náměstí svatého Jana Újezd u Brna Zobrazit
Město Újezd u Brna - Oprava márnice Zobrazit
Městský kamerový a dohlížecí systém – MKDS města Újezd u Brna Zobrazit
Modernizace učebny fyziky - ZŠ Újezd u Brna Zobrazit
Multifunkční hala se zázemím Zobrazit
Multifunkční hřiště s ledovou plochou Zobrazit
Nákup samosběrného čistícího vozu pro čistotu komunikací a chodníků ve městě Újezd u Brna Zobrazit
Nákup samosběrného čistícího vozu pro čistotu komunikací a chodníků ve městě Újezd u Brna Zobrazit
Odstranění rodinného domu č. p. 2 na pozemku parč. č. 252, k.ú. Újezd u Brna – etapa č. 1 Zobrazit
Oprava části ulice Školní v Újezdě u Brna Zobrazit
Oprava ČOV Újezd u Brna Zobrazit
Oprava fasády nemovitostí č.p. 77 a č.p. 144 v Újezdě u Brna Zobrazit
Oprava komunikací v intravilánu města Újezd u Brna Zobrazit
Pořízení mobilní kompostárny s technologií kompostování ve vacích pro město Újezd u Brna Zobrazit
Přechody pro chodce - ul. Nádražní - 1x, křižovatka u fary - 2x - Újezd u Brna Zobrazit
Příprava žádosti o dotaci na projekt "Revitalizace brownfieldu v Újezdu u Brna" Zobrazit
Přístavba mateřské školky – jedné třídy v Újezdě u Brna Zobrazit
Přístavba mateřské školky – jedné třídy v Újezdě u Brna Zobrazit
Prodloužení kanalizace a zokruhování vodovodu Zobrazit
Projektová dokumentace - Intenzifikace ČOV - Újezd u Brna Zobrazit
Projektová dokumentace na bourací práce objektu č.p. 2 Zobrazit
Protipovodňová opatření města Újezd u Brna Zobrazit
Provozně správní budova při obřadní síni Újezd u Brna Zobrazit
Realizace dešťové kanalizace ul. Štefánikova Zobrazit
Regenerace sportovního povrchu tělocvičny ZŠ-Újezd u Brna Zobrazit
Regenerace sportovního povrchu tělocvičny ZŠ-Újezd u Brna Zobrazit
Rekonstrukce a dostavba ubytovny u fotbalového hřiště Zobrazit
Rekonstrukce areálové kanalizace u MŠ Zobrazit
Rekonstrukce balkonů Penzionu pro seniory na ulici Štefánikova č.p. 960 Újezd u Brna Zobrazit
Rekonstrukce chodníku, parkoviště, autobusové zastávky – Újezd u Brna Zobrazit
Rekonstrukce rozvodů vody v objektu Základní školy v Újezdu u Brna - 2. etapa a 3. etapa. Zobrazit
Rekonstrukce školní kuchyně, ZŠ Újezd u Brna Zobrazit
Rekonstrukce vzduchotechniky v ZŠ Újezd u Brna - kuchyně Zobrazit
Rekonstrukce ZTI, VZT a elektroinstalace v objektu MŠ Újezd u Brna Zobrazit
Rekonstrukce zubní ordinace a souvisejících prostor, Komenského 77, Újezd u Brna Zobrazit
Revitalizace části města Újezd u Brna "Nad Sklepy" Zobrazit
Revitalizace zeleně v parku u koupaliště v Újezdu u Brna Zobrazit
Revitalizace zeleně v parku u koupaliště v Újezdu u Brna Zobrazit
Sběr, svoz a likvidace odpadu Zobrazit
Snížení energetické náročnosti objektu „velitelství“ ve městě Újezd u Brna včetně výměny zdroje vytápění Zobrazit
Sociální byty ve městě Újezd u Brna Zobrazit
Sociální byty ve městě Újezd u Brna – nové vyhlášení Zobrazit
Sociální byty ve městě Újezd u Brna, nové vyhlášení Zobrazit
TDI pro stavbu "Multifunkční hala se zázemím" Zobrazit
Újezd u Brna, ulice Štefánikova - oprava splaškové kanalizace Zobrazit
Veřejná knihovna a sociální byty Zobrazit
Vybavení posilovny pro multifunkční halu Zobrazit
Výměna oken a dveří na Penzionu pro seniory, Štefánikova č.p. 960 Zobrazit
Výstavba chodníku k MŠ Újezd u Brna Zobrazit
Zastřešení lodžií dvou bytových domů na ul. Rozprýmova č.p. 990 a 996-1000, Újezd u Brna Zobrazit
Zateplení objektu Radnice Újezd u Brna včetně výměny otvorových výplní Zobrazit
Zateplení objektu Tělocvičny ZŠ Újezd u Brna včetně výměny otvorových výplní - Město Újezd u Brna Zobrazit
Zatrubkování vodoteče přívalových vod Újezd u Brna. Rozšíření vozovky a zřízení parkovacích míst v ulici U Parku. Zobrazit
Zhotovení dětského hřiště Na Zahrádkách Zobrazit
Zhotovení dětského hřiště Rozprýmova Zobrazit
ZŠ Újezd u Brna - rekonstrukce II.etapa Zobrazit
ZŠ Újezd u Brna - Stavební úpravy vyvolané novým PBŘS Zobrazit
„Rekonstrukce veřejného osvětlení ulic Tyršova, Legionářská, Sušilova a část ulice Hybešova“ Zobrazit
„Rekonstrukce veřejného osvětlení ulic Tyršova, Legionářská, Sušilova a část ulice Hybešova“ Zobrazit
„Vypracování projektové dokumentace na akci „Multifunkční hala se zázemím“ Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap