Veřejná knihovna a sociální byty

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Veřejná knihovna a sociální byty zadávané zadavatelem Město Újezd u Brna. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Újezd u Brna

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Veřejná knihovna a sociální byty

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je změna stavby před jejím dokončením. Účelem navržené stavby je v 1. NP knihovna a v 2. NP čtyři sociální bytové jednotky – 3x 1 + KK a 1x 3 + 1 určené pro přechodné ubytování. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v Projektové dokumentaci pro změnu stavby před jejím dokončením a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohou č. 4 zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Újezd u Brna

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 697 393,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 5. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 5. 2014

Lhůta pro podání nabídek

26. 5. 2014, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: místostarosta

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Karel Hradský

Kontaktní e-mail: mistostarosta@ujezdubrna.cz

Kontaktní telefon: +420 724 183 499

Kontaktní datová schránka: iu3b65f

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Veřejná knihovna a sociální byty.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap