Sběr, svoz a likvidace odpadu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Sběr, svoz a likvidace odpadu zadávané zadavatelem Město Újezd u Brna. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Újezd u Brna

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Sběr, svoz a likvidace odpadu

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem, dle platných právních předpisů a dle závazných podkladů uvedených v zadávací dokumentaci poskytnutí služeb spočívajících ve sběru, svozu a likvidaci směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu na území města Újezd u Brna.

Výchozími podklady pro poskytnutí shora uvedených služeb jsou následující dokumenty:
• Výpočtový list
• Seznam rozmístění nádob
které tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Detailní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je vymezeno v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace.

Externí odkaz na bližší informace

https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00005017

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2020-007292

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

90000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Město Újezd u Brna

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

10 600 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 198 823,90 bez DPH (2 528 647,49 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

3 493 925,91 bez DPH (4 034 277,52 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

28. 2. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 2. 2020

Lhůta pro podání nabídek

9. 4. 2020, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: iora legal, advokátní kancelář s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Filip Kolář

Kontaktní e-mail: info@iora.cz

Kontaktní telefon: +420 608 377 035

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Sběr, svoz a likvidace odpadu.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Sběr, svoz a likvidace odpadu zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SUEZ CZ a.s. (25638955) Dodavatel 2 528 647,49 Kč vč. DPH
2 198 823,90 Kč bez DPH
SAKO Brno, a.s. (60713470) Uchazeč 2 572 833,49 Kč vč. DPH
2 237 246,51 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap