2020/29: VŘ – Prodloužení kanalizační stoky „AF-1“ (5.12.2020)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce 2020/29: VŘ – Prodloužení kanalizační stoky „AF-1“ (5.12.2020) zadávané zadavatelem Město Újezd u Brna. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Újezd u Brna

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

2020/29: VŘ – Prodloužení kanalizační stoky „AF-1“ (5.12.2020)

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v prodloužení stávající kanalizační stoky AF-1, jednotné kanalizace, určené pro odvod splaškových a dešťových vod z objektů a ploch přilehlých k stávajícímu hřbitovu. Kanalizační potrubí bude napojeno na stávající koncovou revizní šachtu v ulici Tyršova. Trasa kanalizace bude vedena v tělese stávající komunikace severním směrem. Před podjezdem pod železniční tratí bude trasa kanalizace odkloněna na parcelu č. 1171 (vlevo). Ve vzdálenosti 15,0 m od bočního křídla železničního podjezdu bude trasa kanalizace vedena kolmo na drážní těleso, kde bude vedena metodou řízeného protlaku pod tímto tělesem. V tomto úseku bude kanalizační potrubí vedeno v chráničce. Za tratí bude kanalizační stoka vedena směrem k stávajícímu objektu obřadní síně. Při realizaci dojde k částečnému záboru
komunikace. Vozovka bude v nezbytném rozsahu odstraněna a po provedení hutněného štěrkového zásypu bude v kompletní skladbě obnovena. V místech křížení se stávajícími sítěmi budou tyto chráněny před poškozením. Přesná poloha sítí bude
vytyčena správci vedení na základě žádosti dodavatele prací. V ochranném pásmu těchto vedení je třeba provádět výkopové práce ručně.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000010

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 862 278,87 bez DPH (2 253 357,87 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce 2020/29: VŘ – Prodloužení kanalizační stoky „AF-1“ (5.12.2020).

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 30. 12. 2020 Zobrazit
Dodatek č.1 k SoD 31. 3. 2021 Zobrazit
Dodatek č. 2 k SoD 11. 5. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap