Sociální byty ve městě Újezd u Brna

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Sociální byty ve městě Újezd u Brna zadávané zadavatelem Město Újezd u Brna. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Újezd u Brna

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Sociální byty ve městě Újezd u Brna

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění dodavatele jsou práce na díle: „Sociální byty ve městě Újezd u Brna“. Stavba bude realizována na pozemcích p.č. 3291, 3308 v katastrálním území Újezd u Brna.

Hlavní aktivitou projektu je úprava jednopodlažního objektu sociálního bydlení č.p. 1050 na ulici Štefánikova v Újezdu u Brna, rekonstrukce podkroví, které bude zatepleno. Projekt zachovává půdorysné rozměry stavby. Ve vybudovaném podkroví bude vytvořeno pět samostatných bytových jednotek. Projekt se skládá ze stavebních objektů: 1. SO-Rekonstrukce podkroví, 2. SO-Zdravotně technické instalace, 3. SO-Domovní plynovod, 4. SO-Silnoproudá elektrotechnika, 5. SO-Vytápění.

Pozn. Stavba Sociální byty ve městě Újezd u Brna bude realizována na ulici Štefánikova na pozemcích p. č. 3291, 3308 v katastrálním území Újezd u Brna. Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 16.4.2018 od 10:00 do 11:00 hod.

Poznámka

Stavba Sociální byty ve městě Újezd u Brna bude realizována na ulici Štefánikova na pozemcích p. č. 3291, 3308 v katastrálním území Újezd u Brna. Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 16.4.2018 od 10:00 do 11:00 hod.

Stvaba je spolufinancována z prostředků IROP, Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_032/0003104

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000003

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

3104

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45210000-2 Bytová výstavba

Místo plnění veřejné zakázky

Újezd u Brna

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 4. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 4. 2018

Lhůta pro podání nabídek

23. 4. 2018, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Martin Dufek

Kontaktní e-mail: dufek@vrv.cz

Kontaktní telefon: +420605264176

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Sociální byty ve městě Újezd u Brna.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap