Varovný protipovodňový systém pro město Rokytnice nad Jizerou (MIS)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Varovný protipovodňový systém pro město Rokytnice nad Jizerou (MIS) zadávané zadavatelem Město Rokytnice nad Jizerou. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Rokytnice nad Jizerou

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Varovný protipovodňový systém pro město Rokytnice nad Jizerou (MIS)

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka varovného protipovodňového systému (dodávka místního informačního systému (MIS) včetně lokálního varovného systému)

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000006

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

20130011

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42965100-9 - Systém pro řízení vodního hospodářství, 48952000-6 - Systémy pro veřejný rozhlas

Místo plnění veřejné zakázky

Rokytnice nad Jizerou

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 878 450,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 367 830,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 9. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 9. 2013

Lhůta pro podání nabídek

10. 10. 2013, 08:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: QUANTUM CZ s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Petra Kozubková

Kontaktní e-mail: petra.kozubkova@quantumcz.com

Kontaktní telefon: +420 774 552 751

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Varovný protipovodňový systém pro město Rokytnice nad Jizerou (MIS).

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 23. 9. 2013 Zobrazit
Zadávací dokumentace 23. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky, formát .pdf 23. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky, formát .docx 23. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 2 - Obchodní podmínky, formát .pdf 23. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 2 - Obchodní podmínky, formát .doc 23. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 3 - Technická specifikace 23. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 4 - Kvalifikační dokumentace 23. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace - Čestné prohlášení, formát .pdf 23. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace - Čestné prohlášení, formát .docx 23. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 5 - Údaje o sdružení, formát .pdf 23. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 5 - Údaje o sdružení, formát .doc 23. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 6 - Subdodavatelské zajištění zakázky, formát .pdf 23. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 6 - Subdodavatelské zajištění zakázky, formát .docx 23. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 7 - Soupis prací, dodávek a služeb, formát .pdf 23. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 7 - Soupis prací, dodávek a služeb (slepý rozpočet), formát .xls 23. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 8a - Grafické schéma instalace 23. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 8b - Koncepce LVS 23. 9. 2013 Zobrazit
Informace o prohlídce místa plnění 23. 9. 2013 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 16. 10. 2013 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele k veřejné zakázce 8. 11. 2013 Zobrazit
Smlouva o dílo 8. 11. 2013 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Varovný protipovodňový systém pro město Rokytnice nad Jizerou (MIS) zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
TBO s.r.o. (27979504) Uchazeč 3 503 168,- Kč vč. DPH
2 895 180,- Kč bez DPH
JD Rozhlasy s.r.o. (27797007) Uchazeč 3 411 535,- Kč vč. DPH
2 819 450,- Kč bez DPH
Tomáš Mikula (60040459) Dodavatel 2 865 074,- Kč vč. DPH
2 367 830,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap