20160019 - Optimalizace a regulace veřejného osvětlení v Rokytnici nad Jizerou - SO402 - Výměna svítidel

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce 20160019 - Optimalizace a regulace veřejného osvětlení v Rokytnici nad Jizerou - SO402 - Výměna svítidel zadávané zadavatelem Město Rokytnice nad Jizerou. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Rokytnice nad Jizerou

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

20160019 - Optimalizace a regulace veřejného osvětlení v Rokytnici nad Jizerou - SO402 - Výměna svítidel

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna osvětlovacích těles, včetně světelných zdrojů pro osvětlení komunikací, prostor a stezek uvnitř správního území města. Osvětlení je navrženo dle ČSN EN 13 201 jako jednostranné. Požadavek zákona č. 86/2002 Sb., §1, 2 a 3 je splněn typem použitého svítidla, který byl odsouhlasen vlastníkem VO. Světelně technické parametry jsou v souladu se zatříděním komunikací a jsou v souladu se „Závaznými městskými standardy veřejného osvětlení pro roky 2016 - 2020 v Rokytnici nad Jizerou“ schválené dne 24. 2. 2016 zastupitelstvem města.
Nabídku mohou uchazeči podat na obě dvě nebo jen na jednu z částí veřejné zakázky. Na obálce s nabídkou a na samotné nabídce bude zřetelně uvedeno, na kterou část veřejné zakázky je nabídka podávána. Na každou část veřejné zakázky musí být uchazečem podána vždy jen jedna kompletně zpracovaná samostatná nabídka. Každá nabídka jednotlivého uchazeče na konkrétní část veřejné zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně a nezávisle na nabídce uchazeče na druhou část veřejné zakázky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000006

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

20160019

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Rokytnice nad Jizerou

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 900 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 6. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 6. 2016

Lhůta pro podání nabídek

27. 6. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Rokytnice nad Jizerou

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Věra Rohlíková

Kontaktní e-mail: investice2@mesto-rokytnice.cz

Kontaktní telefon: 481549324

Kontaktní datová schránka: htabfwg

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce 20160019 - Optimalizace a regulace veřejného osvětlení v Rokytnici nad Jizerou - SO402 - Výměna svítidel.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap