Zajištění zimní údržby komunikací v Rokytnici nad Jizerou v období 11/2015 – 03/2019

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zajištění zimní údržby komunikací v Rokytnici nad Jizerou v období 11/2015 – 03/2019 zadávané zadavatelem Město Rokytnice nad Jizerou. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Rokytnice nad Jizerou

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zajištění zimní údržby komunikací v Rokytnici nad Jizerou v období 11/2015 – 03/2019

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provádění zimní údržby komunikací Města Rokytnice nad Jizerou (dále jen ZÚK), zajišťování činnosti dispečinku zimní údržby a provádění ostatních činností související se zimní údržbou komunikací vše v souladu s Plánem zimní údržby komunikací města Rokytnice nad Jizerou na období od 1.11.2015 do 31.3.2019.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.mesto-rokytnice.cz/mestsky-urad/verejne-zakazky/

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000004

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

20150015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233141-9

Místo plnění veřejné zakázky

Rokytnice nad Jizerou

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 976 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 9. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 9. 2015

Lhůta pro podání nabídek

2. 10. 2015, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Rokytnice nad Jizerou

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Petr Kadavý

Kontaktní e-mail: mistostarosta@mesto-rokytnice.cz

Kontaktní telefon: +420481549327

Kontaktní datová schránka: htabfwg

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zajištění zimní údržby komunikací v Rokytnici nad Jizerou v období 11/2015 – 03/2019.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
1. Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace - základní údaje zadávací dokumentace 10. 9. 2015 Zobrazit
2. Krycí list nabídky - vzor 10. 9. 2015 Zobrazit
3. Obsah nabídky - vzor 10. 9. 2015 Zobrazit
4. Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů - vzor 10. 9. 2015 Zobrazit
5. Prohlášení o schopnosti plnit zakázku - vzor 10. 9. 2015 Zobrazit
6. Prohlášení dle §68 - vzor 10. 9. 2015 Zobrazit
7. Technické kvalifikační předpoklady - reference - vzor 10. 9. 2015 Zobrazit
8. Technické kvalifikační předpoklady - přehled mechanismů - vzor 10. 9. 2015 Zobrazit
9. Cenová nabídka - vzor 10. 9. 2015 Zobrazit
10. Podrobný ceník mechanismů, výkonů a služeb - vzor 10. 9. 2015 Zobrazit
11. Smlouva o dílo - vzor 10. 9. 2015 Zobrazit
12. Prohlášení o závaznosti nabídky - vzor 10. 9. 2015 Zobrazit
13-a. Plán zimní údržby - textová část 10. 9. 2015 Zobrazit
13-b. Plán zimní údržby - grafická část 10. 9. 2015 Zobrazit
Seznam doručených nabídek 6. 10. 2015 Zobrazit
Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 6. 10. 2015 Zobrazit
Smlouva o dílo 23. 11. 2015 Zobrazit
Příloha č. 1a SoD 23. 11. 2015 Zobrazit
Příloha č. 1b SoD 23. 11. 2015 Zobrazit
Příloha č. 2 SoD 23. 11. 2015 Zobrazit
Příloha č. 3 SoD 23. 11. 2015 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 23. 11. 2015 Zobrazit
Skutečně uhrazená cena v roce 2015 29. 3. 2016 Zobrazit
Skutečně uhrazená cena v roce 2016 26. 1. 2017 Zobrazit
Skutečně uhrazená cena v roce 2017 25. 1. 2018 Zobrazit
Skutečně uhrazená cena v roce 2018 25. 1. 2019 Zobrazit
Skutečně uhrazená cena za rok 2019 11. 3. 2020 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zajištění zimní údržby komunikací v Rokytnici nad Jizerou v období 11/2015 – 03/2019 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (49356089) Dodavatel 6 333 140,- Kč vč. DPH
5 234 000,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Zajištění zimní údržby komunikací v Rokytnici nad Jizerou v období 11/2015 – 03/2019 zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2015 AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (49356089) 145 993,-
120 655,37
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap