Konsolidace IT infrastruktury a nové služby Města Rokytnice nad Jizerou

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Konsolidace IT infrastruktury a nové služby Města Rokytnice nad Jizerou zadávané zadavatelem Město Rokytnice nad Jizerou. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Rokytnice nad Jizerou

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Konsolidace IT infrastruktury a nové služby Města Rokytnice nad Jizerou

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je konsolidace IT infrastruktury a nové služby města Rokytnice nad Jizerou za podmínek stanovených zadávacími podmínkami a technickou specifikací vymezenou pro část A a B v Příloze č. 2 zadávací dokumentace. Součástí plnění všech částí předmětu veřejné zakázky je provedení zkušebního provozu.
Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je rovněž poskytování technické podpory po dobu pěti let. Další podrobnosti jsou uvedeny v technické specifikaci a v obchodních podmínkách zadavatele stanovených formou Smlouvy o dodávce technického vybavení pro provoz informačních systémů města, Smlouvy o dílo a formou Smlouvou o podpoře technického vybavení.
Předmět veřejné zakázky je rozdělen v souladu s ust. § 98 odst. 1 zákona na 2 části, a to
Část označená jako A – Konsolidace HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury
Část označená jako B – Jednotný ekonomický a agendový informační systém

Externí odkaz na bližší informace

www.mesto-rokytnice.cz

Poznámka

Předmět veřejné zakázky je rozdělený v souladu s ust. § 98 zákona na dvě samostatné části, které spolu časově i věcně souvisí. Uchazeč může předložit na kteroukoliv část předmětu veřejné zakázky samostatnou nabídku nebo může předložit nabídku na obě části. Zadavatel si vyhrazuje v této souvislosti právo uzavřít na každou část předmětu veřejné zakázky smlouvu samostatně.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000004

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

20140031

Podrobná charakteristika zakázky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

72000000-5, 72250000-2, 48800000-6, 48822000-6, 72590000-7, 72268000-1, 72261000-2, 72263000-6, 48810000-9

Místo plnění veřejné zakázky

Horní Rokytnice nad Jizerou 197, 51244 Rokytnice nad Jizerou

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 689 745,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

28. 11. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

28. 11. 2014

Lhůta pro podání nabídek

7. 1. 2015, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Martina Šubrtová

Kontaktní e-mail: mesto@mesto-rokytnice.cz

Kontaktní telefon: +420 481 549 319

Kontaktní datová schránka: htabfwg

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Konsolidace IT infrastruktury a nové služby Města Rokytnice nad Jizerou.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva a zadávací dokumentace 28. 11. 2014 Zobrazit
Příloha č. 1 výzvy a zadávací dokumentace 28. 11. 2014 Zobrazit
Příloha č. 2 výzvy a zadávací dokumentace 28. 11. 2014 Zobrazit
Příloha č. 3 výzvy a zadávací dokumentace 28. 11. 2014 Zobrazit
Příloha č. 4A výzvy a zadávací dokumentace 28. 11. 2014 Zobrazit
Příloha č. 4B výzvy a zadávací dokumentace 28. 11. 2014 Zobrazit
Příloha č. 5 výzvy a zadávací dokumentace 28. 11. 2014 Zobrazit
Příloha č. 6 výzvy a zadávací dokumentace 28. 11. 2014 Zobrazit
Příloha č. 7 výzvy a zadávací dokumentace 28. 11. 2014 Zobrazit
Příloha č. 8 výzvy a zadávací dokumentace 28. 11. 2014 Zobrazit
Doplňující informace č. 1 11. 12. 2014 Zobrazit
Doplňující informace č. 2 16. 12. 2014 Zobrazit
Dopňující informace č. 3 22. 12. 2014 Zobrazit
Doplňující informace č. 4 23. 12. 2014 Zobrazit
Doplňující informace č. 5 2. 1. 2015 Zobrazit
Příloha doplňujících informací č. 5 2. 1. 2015 Zobrazit
Rozhodnutí o zrušení části A výběrového řízení 14. 1. 2015 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 27. 1. 2015 Zobrazit
Smlouva o dílo - část B 25. 3. 2015 Zobrazit
Příloha č. 1 smlouvy 25. 3. 2015 Zobrazit
Příloha č. 2 smlouvy 25. 3. 2015 Zobrazit
Příloha č. 3 smlouvy 25. 3. 2015 Zobrazit
Příloha č. 4 smlouvy 25. 3. 2015 Zobrazit
Příloha č. 5 smlouvy 25. 3. 2015 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 3. 4. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Konsolidace IT infrastruktury a nové služby Města Rokytnice nad Jizerou zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Gordic spol. s r.o. (47903783) Dodavatel 1 790 800,- Kč vč. DPH
1 480 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap