Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Město Loket

Město Loket

Sídlo zadavatele

T. G. Masaryka 1/69, Loket, PSČ 357 33

Karlovarský kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00259489

Www stránky zadavatele

http://www.loket.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://loket.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-loket_63/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

208692

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Město Loket. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Název: Detail:
Profil zadavatele Město Loket neobsahuje žádné aktivní veřejné zakázky.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Město Loket. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
2 kusy zásobníků na TUV Zobrazit
Celoplošná oprava asfaltového krytu v ulici Lužná , Loket Zobrazit
Celoplošná oprava krytu vozovky v ul. Sportovní a Lužná - Loket nad Ohří Zobrazit
Celoplošná oprava krytu vozovky v ulici Sportovní - Loket Zobrazit
Dodávka dvou kusů zásobníků na TUV pro kotelnu Sportovní Loket. Zobrazit
Havarijní oprava kanalizace v ul. Nádražní, k. ú. Loket Zobrazit
Křídlo rotundy – galerijní prostory – stavební práce Zobrazit
Loket - oprava silnice II/209 Nádražní ulice a oprava silnice III/0635 ulice ČSA Zobrazit
Loket - výstavba přístupového chodníku k Finským domkům Zobrazit
Loket náměstí - dešťová a splašková kanalizace, předláždění Zobrazit
Loket ZŠ TGM – oprava učeben a kabinetů 2016 – ETAPA I Zobrazit
Loket ZŠ – TGM - oprava učeben a kabinetů 2018 Zobrazit
Loket ZŠ – TGM - oprava učeben a kabinetů – ETAPA II Zobrazit
Loket, Sportovní 556 – Ordinace praktického lékaře – změna užívání Zobrazit
Město Loket - Cisternová automobilová stříkačka Zobrazit
Most na ostrov – oprava spodní stavby Zobrazit
Nátěr šindelové střechy v areálu hradu Zobrazit
Obnova 3. brány a odstranění příčin jejího podmáčení a s tím související obnova ochozu mezi budovou dolní bašty a věží v areálu hradu Loket Zobrazit
Obnova 3. brány a odstranění příčin jejího podmáčení a s tím související obnova ochozu mezi budovou dolní bašty a věží v areálu hradu Loket Zobrazit
Obnova 3. brány a odstranění příčin jejího podmáčení a s tím související obnova ochozu mezi budovou dolní bašty a věží v areálu hradu Loket“ Zobrazit
Obnova krovu a střechy a související práce - I. etapa Zobrazit
Obnova zastřešení studny, přespárování zídky studny a doplnění konstrukce rumpálu Zobrazit
Oprava chodníku ul. Sportovní u domů čp. 539 - 584, Loket IV. etapa, u kotelny V. etapa a od čp. 584 ke křižovatce VI. etapa v k. ú. Loket Zobrazit
Oprava chodníku v ul. Sportovní II. a III. etapa, Loket Zobrazit
Oprava komuniace Loket - Nadlesí Zobrazit
Oprava nosné konstrukce mostu na ostrov v Lokti Zobrazit
PD Parkoviště Lužná Zobrazit
Pronájem parkoviště Zobrazit
Rekonstrukce přestupního terminálu ve městě Loket (1.etapa) Zobrazit
Restaurátorské sejmutí výmalby stropu společenského sálu městské dvorany č.p. 312 a 313, Radniční, L Zobrazit
Revitalizace zeleně na hřbitově v Lokti Zobrazit
Správa a údržba veřejného osvětlení Města Loket Zobrazit
Stavební úpravy - Dvorana Loket, č. p. 312 a č. p. 313, Radniční, Loket Část 2 - „Obnova krovu a střechy a související práce - II. etapa“ Zobrazit
Stavební úpravy - Dvorana Loket, č. p. 312 a č. p. 313, Radniční, Loket, Část 3 - „Stavebí úpravy“ Zobrazit
Svoz odpadu pro město Loket Zobrazit
Údržba Města Loket Zobrazit
Údržba Města Loket Zobrazit
Údržba města Loket Zobrazit
Údržba zelených ploch Zobrazit
Údržba zelených ploch Zobrazit
Údržba zelených ploch Zobrazit
Údržba zelených ploch Zobrazit
Územní plán Loket Zobrazit
Výstavba přístupového chodníku k Finským domkům, Loket Zobrazit
Zabezpečení sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů Města Loket Zobrazit
Zabezpečení sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů města Loket Zobrazit
Zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu a zvýšení bezpečnosti pro pěší v ul. Nádražní pod hřbitovem - Loket Zobrazit
Zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu a zvýšení bezpečnosti pro pěší, ulice T.G.M., p.p.č. 14/1, k. ú. Loket Zobrazit
Zajištění objektu ČOV pod masívem Šibeničák Zobrazit
Zajištění správy, provozu a údržby veřejného osvětlení Města Loket Zobrazit
Zajišťovací zeď s palisádou Zobrazit
Základní škola T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket - zateplení objektu Zobrazit
Zateplení fasády objektu panelového domu č.p. 556, ul. Sportovní, Loket Zobrazit
ZATEPLENÍ OBJEKTU čp. 561, 562, 563; LIDOVÁ ŠKOLA UMĚNÍ, MATEŘSKÁ ŠKOLA Zobrazit
Zimní údržba místních komunikací Města Loket Zobrazit
Zimní údržba místních komunikací Města Loket Zobrazit
Zlepšení dopravní infrastruktury ve městě Loket Zobrazit
„OSAZENÍ KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ“ Zobrazit
„REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE ULICE NA VYHLÍDCE, LOKET“ Zobrazit
„REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ PODLAHY V TĚLOCVIČNĚ“ Zobrazit
„REKONSTRUKCE STROPU V TĚLOCVIČNĚ“ Zobrazit
„Technický dozor stavebníka při realizaci akce Stavební úpravy - Dvorana Loket, č. p. 312 a č. p. 313, Radniční, Loket, Část 3 - „Stavební úpravy““ Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap